för alla medlemmar i mff

extra
årsmöte 2019

I slutet av 2019 är avsikten att hålla ett extra årsmöte i Malmö FF. På årsmötet ska medlemmarna besluta om det inriktningsbeslut som styrelserna för Malmö FF och LB07 (IF Limhamn Bunkeflo) lagt fram gällande ett samgående genom att huvuddelen av LB07:s verksamhet går upp i Malmö FF.

Det extrainsatta årsmötet kommer att ske i slutet av november eller början av december. Exakt datum kommuniceras senare.

Alla medlemmar som är 16 år eller äldre har rösträtt, oavsett när medlemskapet är tecknat.

Ombud att företräda ej närvarande medlem ska uppvisa skriftlig fullmakt. Ett och samma ombud kan högst företräda en (1) annan medlem vid ett och samma årsmöte.

Som stadgarna stipulerar avgörs omröstningen genom enkel majoritet.

Dräktleverantör & dräktpartners

Officiella partners