för alla medlemmar i mff

extra
årsmöte 2019

Tisdagen den 26 november 2019 klockan 18:30 håller Malmö FF extra årsmöte med anledning av styrelsens inriktningsbeslut om ett samgående med LB07 och med anledning av att Malmö FF även kommer att lägga fram förslag kring att bedriva elit- och breddverksamhet för såväl damer som herrar.

Alla medlemmar som är 16 år eller äldre har rösträtt, oavsett när medlemskapet är tecknat.

Ombud att företräda ej närvarande röstberättigad medlem ska uppvisa skriftlig fullmakt. Ett och samma ombud kan högst företräda en (1) annan medlem vid ett och samma årsmöte. Du som agerar ombud behöver själv vara röstberättigad medlem.

årsmöte – bilagor

övrigt inför årsmötet

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss angående förslaget? Skriv till antingen info@mff.se (vidarebefordras till rätt person) eller till den medarbetare du söker (fornamn.efternamn@mff.se).

huvudpartners

officiella partners