Styrelserna för Malmö FF och LB07 föreslår att föreningarna genomför ett samgående

Publicerad 13 september 2019 i Nyheter

Styrelserna för Malmö FF och LB07 (IF Limhamn Bunkeflo) har tagit ett inriktningsbeslut om ett samgående genom att huvuddelen av LB07:s verksamhet går upp i Malmö FF. Styrelserna har också träffat en avsiktsförklaring för att utreda förutsättningarna för ett sådant samgående med målet att respektive förening fattar slutgiltigt beslut vid extra insatta årsmöten senare i år.

– Malmö FF och LB07 kompletterar varandra mycket bra, säger Malmö FF:s ordförande Anders Pålsson. Detta är ett samgående som skulle stärka Malmö FF i många dimensioner. Vi representerar hela Malmö och har som mål att vara Nordens ledande fotbollsklubb, både på herr- och damsidan.

– I grunden är Malmö FF en elitförening, men för att kontinuerligt få fram fler egna elitspelare behöver vi en bredare bas, såväl på pojk- som flicksidan, säger Anders Pålsson. Genom att gå samman med LB07 kan vi skapa betydligt bättre förutsättningar för det.

– Under inledningen av året satte vi oss ner och analyserade LB07:s framtid, och vi såg då att klubbens verksamhet på flera sätt skulle kunna komplettera Malmö FF:s, säger LB07:s ordförande Robert Lenir. Vi tog då kontakt med MFF och därefter har det förts intensiva diskussioner. Nu är vi framme vid ett förslag som kan läggas fram för föreningarnas respektive medlemmar.

Inriktningen är att föreslå för föreningarnas medlemmar att Malmö FF från och med säsongen 2020 har ett herrlag och ett damlag, samt ungdomslag för pojkar och flickor från fotbollsskola till och med P19/F19. Under den närmaste tiden kommer föreningarna att ha en dialog med SvFF och Skånes FF för att skapa ett beslutsunderlag utifrån gällande regelverk avseende övriga pojklag i nuvarande LB07. Planen är ett långsiktigt samarbetsavtal mellan MFF och LB07:s herrelitlag gällande spelarutbyte.

– LB07 har idag drygt 1 400 aktiva medlemmar, huvudsakligen barn och unga, samt 200 ideella ledare. Medlemmarna kommer från samtliga områden i hela Malmö, säger Robert Lenir.

Malmö FF har sedan beslutet vid årsmötet 2016 att återinföra flickfotboll kontinuerligt arbetat för att utveckla flickfotbollen i föreningen. Verksamheten har dock inte utvecklats enligt förväntningarna och klubben har därför diskuterat hur den på bästa sätt kan ta ett omtag kring flick- och damfotboll.

– Flick- och damfotboll är en jämställdhets- och värderingsfråga, säger Anders Pålsson. Under de senaste åren har vi löpande analyserat utvecklingen och vilka möjligheter som finns. Då vår flickverksamhet inte har utvecklats i den takt vi önskar bestämde sig en enig styrelse tidigare i år för att undersöka hur vi kan skapa ett damlag snabbare än att bygga med flicklag från lägre åldrar.

– Samgåendet med LB07 skulle ge oss helt nya möjligheter. Förutom den breda flickverksamheten skulle det ge oss ett damlag på högsta nivå, och därmed kvinnliga förebilder på elitnivå, plus en bred pojkverksamhet.

huvudpartners

officiella partners