våra värderingar

värdegrund,
uppförandekod & policys

Värdegrund

Ambition
Med ambition och mod når vi framgång.

Glädje 
Genom positiv attityd och underhållning skapar vi glädje.

Fair play 
Vi följer regelboken på och utanför plan.

Klubben är störst 
Klubben är större än laget. Laget är större än individen.

Uppförandekod

Malmö FF är en del av det svenska samhället och den svenska idrottsrörelsen och delar de värderingar som ligger till grund för idrotten i Sverige och för samhället i stort. Tillsammans med Malmö FF:s värdegrund innebär det att:

Policys

Malmö FF har utvecklat policydokument för olika områden. Syftet är att tydliggöra inom vilka ramar föreningens verksamhet sker. Du finner Malmö FF:s policys här.

huvudpartners

officiella partners