FÖR UNGAS UTVECKLING

BENGT MADSENS UNGDOMSFOND

Bengt Madsens ungdomsfond inrättades vid högtidlighållandet av Malmö FF:s hundraårsjubileum den 24 februari 2010. Kriteriet för att få stipendium från Bengt Madsens ungdomsfond är att stipendiaten ska ha gjort något speciellt för ungdomar, visat långvarigt engagemang för ungdomars utbildning och utveckling eller som ungdom visat prov på särskilt utmärkande egenskaper.

Insatserna ska företrädesvis vara kopplade till fotboll eller annan idrott. Fokus ska ligga på social fostran, ansvarstagande, gemenskap, trygghet och allas lika värde och inte bara på idrottsliga meriter. Stipendiater utses av en jury bestående av styrelsen för Bengt Madsens ungdomsfond.

Bengt Madsens ungdomsfond delar ut stipendier på 5000 kronor till förtjänta personer. Utöver beloppet erhåller varje stipendiat ett numrerat diplom.

Pristagare 2019

Mia Carlsson: Mia har varit med som lärare, instruktör och ledare sedan starten av vår Fotbollsakademi på Fjälkingeskolan i Kristianstad. Hon har kombinerat detta med sitt eget fotbollsspel i Allsvenskan och med Sveriges A-landslag på ett utomordentligt sätt. Mias ledarskap och höga fotbollskompetens är starkt bidragande till att flickorna och pojkarna på skolan trivs och utvecklas som människor och elever både på och utanför planen.  

Annelie Jönsson: Annelie är en administratör av rang och är den som bakom kulisserna under alla år verkat för att rutinerna på akademin på Hagalidskolan i Staffanstorp såväl fungerat som utvecklats på ett utmärkt sätt. Hennes goda humör och positiva inställning har alltid gjort att samarbetet i alla processer och utmaningar gällande eleverna har hanterats med tydlighet och en inriktning mot bästa möjliga utfall för alla inblandade parter.

Pristagare 2018

Joacim Velander: Joacim har varit med och utvecklat Fotbollsakademin i Simrishamn på ett föredömligt sätt. Han har också varit högst delaktig i att Malmö FF har kunnat starta upp ett antal andra skolsamarbeten i Simrishamns kommun de senaste åren. Joacim är en utomordentlig ledare som alltid verkar för att Malmö FF:s budskap ska komma eleverna tillgodo på bästa sätt.

Edin Mehica: Edin tillhörde den första årgång elever som började i Fotbollsakademin på höstterminen 2005. Han har därefter med framgång verkat som såväl ungdomsledare som akademitränare inom Malmö FF:s organisation. Parallellt med detta har Edin studerat på hög akademisk nivå med mycket goda resultat. Edin är en utmärkt representant för Malmö FF:s akademiverksamhet och ett lysande bevis på att studier och idrott på hög nivå är en kombination som alltid ska kunna vara möjlig.

Pristagare 2017

Gunvor Borre: Gunvor har varit hjärtat i processen att etablera en MFF-akademi i Hässleholms kommun. Med stor entusiasm och en ständigt positiv framtoning är hon som representant för kommunen en utomordentlig kraft som garanterar en framgångsrik skola och ett fortsatt gott samarbete med Malmö FF.

Olof Persson: Olof har som representant för vår fotbollsnätverksförening Hyllie IK, visat ett stort engagemang och ett självklart agerande i vårt samarbete kring frågor och aktiviteter gällande värdegrunder, öppenhet och förhållningssätt. Vi ser hans inställning och kompetens som föredömlig för hur ett bra och framsynt arbete ska bedrivas bland våra föreningskontakter.

Pristagare 2016

Zlatan Azinovic: Zlatan har som representant för vårt A-lag visat på möjligheten att kombinera fotboll på allra högsta nivå med en hög studieambition. Han har dessutom varit en engagerande och inspirerande kraft både i skolsalen och på fotbollsträningen i vår akademi på Linnéskolan på Limhamn.

Gun-Marie Lind och Eva Bengtsson: Gun-Marie och Eva har varit med som lärare sedan vår första akademiklass startade 2005. Båda har med stor pedagogisk skicklighet och med ett aldrig sinande engagemang varit i högsta grad delaktiga till att våra elever på Malmö Idrottsgrundskola under alla år har presterat utomordentligt goda studieresultat.

Pristagare 2015

Torbjörn Persson: Torbjörn är en ovärderlig länk mellan skola och fotboll på vår fotbollsakademi på Linnéskolan. Som lärare på skolan och delaktig även på fotbollsplanen är han en trygg och stark person som aldrig värjer för att ta itu med skolans vardag och alltid hanterar eleverna på ett utomordentligt sätt.

Kerstin Holen: Kerstin är som representant för en av våra största samarbetspartners en eldsjäl, inspiratör och en källa till ständig delaktighet. Hon visar med sitt engagemang och goda humör att ingenting är omöjligt när det gäller att värna om ungdomars rätt och möjligheter till en bra och utvecklande tillvaro.

Pristagare 2014

Richard Ohlqvist: Richard är den som tillsammans med Malmö FF startade vår första akademiklass 2005. Som nuvarande rektor på Malmö Idrottsgrundskola på Eleda Stadion är han vår garant för att akademikonceptet bibehålles med högsta kvalitet och hela tiden förädlas med syfte att sätta våra ungdomars utveckling i centrum.

Eva Fältström: Eva har tillsammans med sina duktiga kollegor på Moderna Museet bidragit med stort engagemang och nya infallsvinklar när vi utarbetat innehållet i vår turnering Fotboll mot rasism. Det positiva samarbetsklimat som Eva är en stor del av, har gjort att Moderna Museet numera är en permanent partner i upplägget av turneringen.

Pristagare 2013

Christian Carlsson: Som instruktör, lärare och klassmentor har Christian varit en starkt bidragande orsak till att Malmö FF:s Fotbollsakademi på Korsavadsskolan i Simrishamn har utvecklats till ett mycket attraktivt skolalternativ för flickor och pojkar i regionen. Christians entusiasm, kunskap och delaktighet gör honom till en strålande ambassadör för vårt viktiga budskap om både skola och fotboll.

Eva Kaldvee och Marie Billgren: Eva och Marie har varit med ända sedan vi startade vår första akademiklass på Lorensborgsskolan 2005. I skolans matsal bemöter de alltid våra elever på ett välkomnande och inbjudande sätt. Deras stora engagemang gör också att den viktiga kombinationen kost, skola och idrott är så väl fungerande inom vår akademiverksamhet på Eleda Stadion.

Pristagare 2012

Gustavo Nazar: Hanhar som en utomordentligt god representant för Malmö Stad samarbetat med Malmö FF i samband med turneringen ”fotboll mot rasism – för allas trygghet och lika värde”. Han har i dessa sammanhang visat ett i ämnet stort pedagogiskt kunnande, ett helhjärtat engagemang och en stor förmåga att alltid värna om vad som är bäst för våra barn och ungdomar.
 
Egzon Sekiraca: Han har med stor kämpaglöd och ett gott humör kombinerat sin fotboll och skola i vår Fotbollsakademi och vår ungdomsverksamhet. Han är alltid en god kamrat och medspelare och gör alltid sitt bästa i alla situationer.

huvudpartners

officiella partners