FÖR UNGAS UTVECKLING

BENGT MADSENS UNGDOMSFOND

Bengt Madsens ungdomsfond inrättades vid högtidlighållandet av Malmö FF:s hundraårsjubileum den 24 februari 2010. Kriteriet för att få stipendium från Bengt Madsens ungdomsfond är att stipendiaten ska ha gjort något speciellt för ungdomar, visat långvarigt engagemang för ungdomars utbildning och utveckling eller som ungdom visat prov på särskilt utmärkande egenskaper.

Insatserna ska företrädesvis vara kopplade till fotboll eller annan idrott. Fokus ska ligga på social fostran, ansvarstagande, gemenskap, trygghet och allas lika värde och inte bara på idrottsliga meriter. Stipendiater utses av en jury bestående av styrelsen för Bengt Madsens ungdomsfond.

PRISTAGARE 2022

Pia Svensson: Pia tillträdde sin tjänst som rektor på Korsavadsskolan i Simrishamn i samband med att Malmö FF startade sin första akademi utanför Malmö Stad. Året var 2011 och Pia har därefter varit skolan trogen till hon under senhösten 2022 valde att kliva av för att ägna sina sista arbetsår åt andra arbetsuppgifter inom kommunen. Akademin på Korsavadsskolan har på alla sätt varit en vägvisare för Malmö FF:s vidare expansion i Skåne av vårt lyckade koncept. Under Pias ledarskap har fotbollsklasserna fungerat utmärkt och hela tiden presterat utomordentligt goda skolresultat. Hennes framsynthet, engagemang och personlighet har dessutom bidragit till stor glädje i vårt långa samarbete.

Tony Ribeiro-Dias: Tony är en världsmedborgare som funnit sin plats inom våra skolakademier på ett oerhört bra sätt. Med sin portugis/engelska bakgrund förmedlar han sin fotbollskunskap och goda ledarskap med stor inspiration till alla inblandade elever. Tonys vinnande och varma person sprider därutöver alltid mängder av positiv energi i samspelet med båda barnen och ledarkollegor.

PRISTAGARE 2021

Anna Björklund: Anna är ansvarig lärare/tränare på Malmö FF:s Fotbollsakademi på Norreportskolan i Ystad. Hennes engagemang och utmärkta arbete är avgörande för att fotbollseleverna på skolan trivs och utvecklas i en inom alla områden bra miljö. Annas starka förankring i den lokala fotbollen förstärker och understryker också den stora betydelsen hennes person har inneburit för vårt akademikoncept i Ystad kommun.

Tomas Sjöberg: Tomas är en ikon i Malmö FF:s fotbollshistoria. Han gick under sommaren 2021 i välförtjänt pension efter att de senaste tio åren verkat inom föreningens skol- och samhällsverksamhet. Tomas har bland mycket annat  tränat elever på Rosengårdsskolan, varit högst delaktig när vi bedrev träning på ett antal yrkesgymnasier i Malmö och även gjort nedslag som gästtränare bland föreningarna i vårt Fotbollsnätverk. De senaste åren har hans arbete varit koncentrerat till vår Fotbollsakademi på Linnéskolan i Malmö. Tomas har på ett unikt sätt kombinerat sin stora erfarenhet från den nationella och internationella fotbollsscenen med ett utomordentligt ledarskap präglat av en stor nyfikenhet och ett genuint intresse för alla människor.

PRISTAGARE 2020

Anders Linderoth: Anders har varit verksam på Fjälkingeskolans Akademi i Kristianstads kommun sedan starten 2016. Under 2020 gick han i välförtjänt pension från detta uppdrag. Anders har varit utomordentligt viktig för Akademins arbete och oerhört omtyckt av eleverna både som ledare och människa. Den starka lokala förankring och goda förebild som Anders representerar har också inneburit att det har varit en stor glädje för oss i Malmö FF att samarbeta med honom under dessa år.

Dan Olofsson: Dan verkar som lärare och tränare i Malmö FF:s Akademiverksamhet på Västerskolan i Hässleholm. Han är helt avgörande för det goda samarbetet och den starka initiativkraft som denna Akademi präglas av. Dan har också varit mycket delaktig i att en välfungerande lokal organisation har skapats på Akademin och leder arbetet i den dagliga verksamheten på ett utmärkt sätt.

Henrik Bergström: Henrik verkar som lärare och tränare i Malmö FF:s Akademiverksamhet på Ringsjöskolan i Höör. Han är helt avgörande för det goda samarbetet och den starka initiativkraft som denna akademi präglas av. Henrik har också varit mycket delaktig i att en välfungerande lokal organisation har skapats på Akademin och leder arbetet i den dagliga verksamheten på ett utmärkt sätt.

PRISTAGARE 2019

Olle Fridolf: Olle är en utomordentlig representant för en förening (Södra Sandby IF) i Malmö FF:s Fotbollsnätverk. Han har varit med sedan Fotbollsnätverket startade år 2001, och har i sin roll i föreningen alltid verkat för ett mycket väl fungerande samarbete och ett aktivt deltagande i Fotbollsnätverkets och Malmö FF:s alla initiativ.

Mats Olsson: Mats är en utomordentlig representant för en förening (Lindeborgs FF) i Malmö FF:s Fotbollsnätverk. Han har varit med sedan Fotbollsnätverket startade år 2001, och har i sin roll i föreningen alltid verkat för ett mycket väl fungerande samarbete och ett aktivt deltagande i Fotbollsnätverkets och Malmö FF:s alla initiativ.

Pristagare 2018

Mia Carlsson: Mia har varit med som lärare, instruktör och ledare sedan starten av vår Fotbollsakademi på Fjälkingeskolan i Kristianstad. Hon har kombinerat detta med sitt eget fotbollsspel i Allsvenskan och med Sveriges A-landslag på ett utomordentligt sätt. Mias ledarskap och höga fotbollskompetens är starkt bidragande till att flickorna och pojkarna på skolan trivs och utvecklas som människor och elever både på och utanför planen.  

Annelie Jönsson: Annelie är en administratör av rang och är den som bakom kulisserna under alla år verkat för att rutinerna på akademin på Hagalidskolan i Staffanstorp såväl fungerat som utvecklats på ett utmärkt sätt. Hennes goda humör och positiva inställning har alltid gjort att samarbetet i alla processer och utmaningar gällande eleverna har hanterats med tydlighet och en inriktning mot bästa möjliga utfall för alla inblandade parter.

Pristagare 2017

Joacim Velander: Joacim har varit med och utvecklat Fotbollsakademin i Simrishamn på ett föredömligt sätt. Han har också varit högst delaktig i att Malmö FF har kunnat starta upp ett antal andra skolsamarbeten i Simrishamns kommun de senaste åren. Joacim är en utomordentlig ledare som alltid verkar för att Malmö FF:s budskap ska komma eleverna tillgodo på bästa sätt.

Edin Mehica: Edin tillhörde den första årgång elever som började i Fotbollsakademin på höstterminen 2005. Han har därefter med framgång verkat som såväl ungdomsledare som akademitränare inom Malmö FF:s organisation. Parallellt med detta har Edin studerat på hög akademisk nivå med mycket goda resultat. Edin är en utmärkt representant för Malmö FF:s akademiverksamhet och ett lysande bevis på att studier och idrott på hög nivå är en kombination som alltid ska kunna vara möjlig.

Pristagare 2016

Gunvor Borre: Gunvor har varit hjärtat i processen att etablera en MFF-akademi i Hässleholms kommun. Med stor entusiasm och en ständigt positiv framtoning är hon som representant för kommunen en utomordentlig kraft som garanterar en framgångsrik skola och ett fortsatt gott samarbete med Malmö FF.

Olof Persson: Olof har som representant för vår fotbollsnätverksförening Hyllie IK, visat ett stort engagemang och ett självklart agerande i vårt samarbete kring frågor och aktiviteter gällande värdegrunder, öppenhet och förhållningssätt. Vi ser hans inställning och kompetens som föredömlig för hur ett bra och framsynt arbete ska bedrivas bland våra föreningskontakter.

Pristagare 2015

Zlatan Azinovic: Zlatan har som representant för vårt A-lag visat på möjligheten att kombinera fotboll på allra högsta nivå med en hög studieambition. Han har dessutom varit en engagerande och inspirerande kraft både i skolsalen och på fotbollsträningen i vår akademi på Linnéskolan på Limhamn.

Gun-Marie Lind och Eva Bengtsson: Gun-Marie och Eva har varit med som lärare sedan vår första akademiklass startade 2005. Båda har med stor pedagogisk skicklighet och med ett aldrig sinande engagemang varit i högsta grad delaktiga till att våra elever på Malmö Idrottsgrundskola under alla år har presterat utomordentligt goda studieresultat.

Pristagare 2014

Torbjörn Persson: Torbjörn är en ovärderlig länk mellan skola och fotboll på vår fotbollsakademi på Linnéskolan. Som lärare på skolan och delaktig även på fotbollsplanen är han en trygg och stark person som aldrig värjer för att ta itu med skolans vardag och alltid hanterar eleverna på ett utomordentligt sätt.

Kerstin Holen: Kerstin är som representant för en av våra största samarbetspartners en eldsjäl, inspiratör och en källa till ständig delaktighet. Hon visar med sitt engagemang och goda humör att ingenting är omöjligt när det gäller att värna om ungdomars rätt och möjligheter till en bra och utvecklande tillvaro.

Pristagare 2013

Richard Ohlqvist: Richard är den som tillsammans med Malmö FF startade vår första akademiklass 2005. Som nuvarande rektor på Malmö Idrottsgrundskola på Eleda Stadion är han vår garant för att akademikonceptet bibehålles med högsta kvalitet och hela tiden förädlas med syfte att sätta våra ungdomars utveckling i centrum.

Eva Fältström: Eva har tillsammans med sina duktiga kollegor på Moderna Museet bidragit med stort engagemang och nya infallsvinklar när vi utarbetat innehållet i vår turnering Fotboll mot rasism. Det positiva samarbetsklimat som Eva är en stor del av, har gjort att Moderna Museet numera är en permanent partner i upplägget av turneringen.

Pristagare 2012

Christian Carlsson: Som instruktör, lärare och klassmentor har Christian varit en starkt bidragande orsak till att Malmö FF:s Fotbollsakademi på Korsavadsskolan i Simrishamn har utvecklats till ett mycket attraktivt skolalternativ för flickor och pojkar i regionen. Christians entusiasm, kunskap och delaktighet gör honom till en strålande ambassadör för vårt viktiga budskap om både skola och fotboll.

Eva Kaldvee och Marie Billgren: Eva och Marie har varit med ända sedan vi startade vår första akademiklass på Lorensborgsskolan 2005. I skolans matsal bemöter de alltid våra elever på ett välkomnande och inbjudande sätt. Deras stora engagemang gör också att den viktiga kombinationen kost, skola och idrott är så väl fungerande inom vår akademiverksamhet på Eleda Stadion.

Pristagare 2011

Gustavo Nazar: Hanhar som en utomordentligt god representant för Malmö Stad samarbetat med Malmö FF i samband med turneringen ”fotboll mot rasism – för allas trygghet och lika värde”. Han har i dessa sammanhang visat ett i ämnet stort pedagogiskt kunnande, ett helhjärtat engagemang och en stor förmåga att alltid värna om vad som är bäst för våra barn och ungdomar.
 
Egzon Sekiraca: Han har med stor kämpaglöd och ett gott humör kombinerat sin fotboll och skola i vår Fotbollsakademi och vår ungdomsverksamhet. Han är alltid en god kamrat och medspelare och gör alltid sitt bästa i alla situationer.

huvudpartners

officiella partners