vårt emblem

varumärke

Vi är glada att många vill synas tillsammans och förknippa sig med Malmö FF. Det stärker både våra samarbetspartners och Malmö FF.

Eftersom varumärket är en av våra viktigaste tillgångar måste användningen av det ske på rätt sätt och utifrån föreningens värdegrund och mål. Därför är namnet Malmö FF och vår klubbsköld ett skyddat varumärke i Sverige och EU.

Det betyder att företag, organisationer, enskilda näringsidkare och individer inte har tillåtelse att använda sig av varumärket i kommersiellt syfte om det inte finns ett avtal med Malmö FF. Detsamma gäller vid marknadsföring av en vara, tjänst eller organisation även om det sker i icke-kommersiellt syfte. Det är inte heller tillåtet att i övriga sammanhang – fysiskt eller digitalt – använda vårt varumärke på ett sätt som gör att andra kan vilseledas att tro att Malmö FF är avsändare eller samarbetspartner. Det är aldrig tillåtet att använda varumärket på ett sätt eller i sammanhang som strider mot Malmö FF:s värderingar och mål.

Otillåtet bruk av Malmö FF:s immateriella rättigheter kommer att beivras. 

Har du frågor om användningen av Malmö FF:s varumärke är du välkommen att kontakta oss på info@mff.se.

huvudpartners

officiella partners