Vi och våra partners

Nätverket

Kring millennieskiftet bildade Malmö FF något unikt: Sveriges första företagsnätverk runt en fotbollsklubb. Det blev snabbt en succé och idag ingår omkring 75 företag i det framgångsrika Nätverket som har varit en starkt bidragande orsak till MFF:s framgångar och utveckling under 2000-talet.

Idén med Nätverket är att samla företag med sinne för affärer och som ser idrottens potential som en positiv samhällsbyggande kraft. Inom Nätverket gör medlemmarna affärer, knyter kontakter, utbyter erfarenheter och berikar varandras verksamheter.

Kontakt

Magnus Svensson
Försäljningschef, företag
0733-99 84 64
magnus.svensson@mff.se
Tomas Olsson
Säljare
0705-78 71 50
tomas.olsson@mff.se
Daniel Steen-Möller
Säljare
0733-48 18 60
daniel.steen-moller@mff.se
Ivo Konjevod
Säljare
0704-74 09 85
ivo.konjevod@mff.se

huvudpartners

officiella partners