Vi och våra partners

Nätverket

Kring millennieskiftet bildade Malmö FF något unikt: Sveriges första företagsnätverk runt en fotbollsklubb. Det blev snabbt en succé och idag ingår omkring 80 företag i det framgångsrika Nätverket som har varit en starkt bidragande orsak till MFF:s framgångar och utveckling under 2000-talet.

Idén med Nätverket är att samla företag med sinne för affärer och som ser idrottens potential som en positiv samhällsbyggande kraft. Inom Nätverket gör medlemmarna affärer, knyter kontakter, utbyter erfarenheter och berikar varandras verksamheter.

Kontakt

Magnus Svensson
Försäljningschef, företag
0733-99 84 64
magnus.svensson@mff.se
Niklas Söderström
Säljare
0701-43 16 62
niklas.soderstrom@mff.se
Daniel Steen-Möller
Säljare
0733-48 18 60
daniel.steen-moller@mff.se
Ulrika Skoglund
Säljare
0720-68 87 79
ulrika.skoglund@mff.se

huvudpartners

officiella partners