AGENDA 2030

MFF:S HÅLLBARHETSARBETE

Vårt mål är att vara bäst i Sverige även utanför fotbollsplanen

Sedan tidigt 1900-tal har Malmö FF på många olika sätt varit engagerad i att bidra till ett hållbart och bättre samhälle, och vi är mycket stolta över vårt hållbarhetsarbete. Hållbarhet ska vara en integrerad del i Malmö FF:s vardag där medarbetarna tar medvetna och hållbara beslut. Många, främst barn och unga, ser upp till Malmö FF. Det ställer stora krav på oss som arbetar i eller representerar föreningen att alltid agera som förebilder. Vårt mål är att vara bäst i Sverige även utanför planen. Grunden i vårt hållbarhetsarbete är de fyra Agenda 2030-målen som du kan läsa mer om längre ner på sidan.

Höjdpunkter från hållbarhetsrapporten 2022

97 % av våra akademielever går ut med gymnasiebehörighet

Under 2022 gick 97 % av eleverna ut med gymnasiebehörighet, 348 i antal elever, vilket är betydligt högre än rikssnittet. Malmö FF och Malmö Fria Läroverk startade under året eAkademin, där gymnasieelever kan kombinera studier med en karriär inom e-sport.

720 000 liter vatten sparar vi varje år med nyinstallerade urinoarer

Malmö FF:s hemmaarena är Eleda Stadion, som föreningen är ensam ägare av sedan 2016. Under 2022 bytte vi till nya helt vattenfria urinoarer, vilket sparar cirka 720 000 liter vatten per år.

10 000 är medlemmar i malmö ff

Malmö FF är en medlemsstyrd förening. Under 2022 slog vi medlemsrekord och nådde över 10 000 medlemmar.

1375 timanställda personer

Per den 1 januari 2023 hade Malmö FF 181 heltidsanställda och under en normal säsong sysselsätter klubben ytterligare cirka 1 375 timanställda

Läs hela hållbarhetsrapporten från 2023 här.
Läs en kort version av hållbarhetsrapporten från 2022, här.
Läs hela hållbarhetsrapporten från 2022, här.
Läs hållbarhetsrapporten från 2021, här.

MÅL 4: GOD UTBILDNING FÖR ALLA

Malmö FF:s skolakademier där talangfulla högstadieungdomar kombinerar skola med elitsatsning fortsätter att utvecklas och ge goda resultat.

Alla ungdomsspelare och huvuddelen av de anställda har under 2022 genomgått Malmö FF:s värdegrundsutbildning. Utbildningen bidrar till att öka förståelsen för vad värdeorden ambition, glädje, Fair play och klubben är störst innebär i praktiken.

MÅL 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Malmö är en stad full av möjligheter och utvecklingsområden där nya företag dagligen startar och samverkansprojekt florerar. Samtidigt har Malmö Sveriges högsta arbetslöshet. Karriär-
akademin bidrar praktiskt till att minska arbetslösheten i Malmö. Under 2022 fick 43 arbetssökande personer anställning via Karriärakademin hos totalt 23 engagerade samarbetsföretag.

mål 12: Ansvar för miljön och fokus på kostutbildning

Med stadion som grundbult vill Malmö FF uppmuntra till effektiv resursanvändning och hållbar kosthållning. Föreningen har dessutom gjort satsningar för miljömässig hållbarhet i flera delar av verksamheten – särskilt med kopplingar till avfall och vattenförbrukning.

MÅL 17: GENOMFÖRANDE OCH PARTNERSKAP

FN:s globala mål 17 – Genomförande och partnerskap är en förutsättning för Malmö FF:s hållbarhetsarbete, och är därför det övergripande målet för föreningen. Allt som bedrivs inom Malmö FF sker i samverkan med näringslivet, offentlig sektor och civilsamhället. Tillsammans skapas betydelsefulla sammanhang som bidrar till verklig förändring i Malmö och i samhället.


Sveriges mest hållbara stadion

Ambitionen för vårt arbete är att Eleda Stadion ska vara Sveriges mest hållbara stadion. Hållbarhet är en naturlig del av vår investeringsplan. Ett exempel från 2022 är att vi bytt till nya vattenfria urinoarer, vilket sparar cirka 720 000 liter vatten per år. Vi undersöker möjligheterna att installera solceller och ser även över all belysning för att definiera var det är ekonomiskt och miljömässigt hållbart att byta till LED. Under en längre tid har vi arbetat med matsvinn och från 2023 kommer vi att sopsortera ytterligare på exempelvis kioskplan.

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD

Precis som alla andra aktörer i samhället har Malmö FF en roll att spela i att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart samhälle. Tack vare fotbollens och föreningens förenande kraft kan riktig förändring skapas tillsammans med andra samhällsaktörer och det skånska näringslivet.

För Malmö FF är hållbarhetsarbetet en ständigt pågående process. Under 2022 har föreningen fortsatt att utveckla och förbättra de insatser som sedan tidigare påbörjats. Samtidigt har nya initiativ adderats, bland annat ett ökat fokus på den påverkan som föreningens egen verksamhet har genom stadion och olika evenemang. Under våren utsågs tio av Malmö FF:s anställda till hållbarhetsambassadörer, vilket innebär att de har ett gemensamt fokus på att identifiera och lösa utmaningar kopplat till föreningens hållbarhetsarbete och utvalda hållbarhetsmål. Utöver det interna hållbarhetsarbetet har föreningens engagemang ute i samhället fortsatt att utvecklas under året. Under 2023 fortsätter vårt arbete kontinuerligt genom verksamhetsmål som följs upp och utvärderas. Tillsammans med partners och kunskapshöjande insatser driver vi framåt för att göra skillnad i det stora och det lilla.

huvudpartners

officiella partners