MFF FÖR ALLAS LIKA VÄRDE

grundskole-
fotboll mot rasismer

Det som började som en gren från MFF:s turnering ”Fotboll mot rasism” har vuxit till en stor mötesplats för Malmös skolor. Arbetet börjar i klassrummen och avslutas med en stor turnering på Eleda Stadion.

Grundskolefotboll mot rasismer drivs med stöd från Malmö FF av  Kulturförvaltningen, Biblioteksutveckling, Pedagogisk inspiration, Malmö stad, Organisationen Hela Malmö, TIF, Rädda barnen och D.O.I.T och utgår från Barnkonventionen.

De fyra grundprinciperna i Barnkonventionen handlar om att beslut som rör barn ska tas med barnets bästa i beaktande, att barn inte ska diskrimineras, att de ska ha rätt att uttrycka sig i frågor som rör dem och att de har rätt till liv och utveckling. Utifrån detta fördjupas arbetet på skolorna till att handla om rätten att inte diskrimineras.

Under 2020/2021 deltar 30 skolor och cirka 1 700 elever i projektet. Totalt har nästan 10 000 personer tagit del av konceptet Grundskolefotboll mot rasismer.

partners

huvudpartners – mff i samhället