MFF FÖR ALLAS LIKA VÄRDE

grundskole-
fotboll mot rasismer

Det som började som en gren från MFF:s turnering ”Fotboll mot rasism” har vuxit till en stor mötesplats för Malmös skolor. Arbetet börjar i klassrummen och avslutas med en stor turnering på Eleda Stadion.

Grundskolefotboll mot rasismer drivs tillsammans med Malmö FF och Malmö stads grundskoleförvaltning och utgår från Barnkonventionen.

De fyra grundprinciperna i Barnkonventionen handlar om att beslut som rör barn ska tas med barnets bästa i beaktande, att barn inte ska diskrimineras, att de ska ha rätt att uttrycka sig i frågor som rör dem och att de har rätt till liv och utveckling. Utifrån detta fördjupas arbetet på skolorna till att handla om rätten att inte diskrimineras.

Under 2022/2023 deltar 30 skolor och cirka 2 000 elever i projektet. Totalt har över 10 000 personer tagit del av konceptet Grundskolefotboll mot rasismer.

partners

huvudpartners – mff i samhället