EN POSITIV KRAFT

mff i samhället

Samhällsengagemang är nyckelordet för den omfattande verksamhet MFF bedriver under paraplyet MFF i samhället.

Vi vill sprida positiva värderingar i linje med MFF:s och idrottens värdegrund, motverka rasism, öka integrationen mellan olika grupper i samhället.

Malmö FF och fotboll är något som engagerar, därför har vi en unik möjlighet att nå ut utanför idrotten. Vi vill utnyttja den stora inneboende potential som finns i fotbollen som samlande kraft för ett bättre samhälle. Vi ser en framtid där staden, näringslivet och föreningslivet agerar tillsammans för att nå ut med gemensamma värderingar och budskap. För samhället är effekterna stora och positiva.

Vi strävar efter att uppnå mål genom en rad verksamheter anpassade för olika åldrar och syften. Gemensamt är att de ger människor kraft att växa och varje år tillkommer nya inslag. Med ambition och mod når vi framgång!

Karriärakademin

Matchar arbetssökande malmöbor med MFF:s företagspartners.

FOTBOLLSAKADEMIER

På 17 högstadieskolor i Skåne ger MFF elever möjlighet att kombinera satsning på fotboll kombinerat med seriösa studier.

grundskoleFOTBOLL MOT RASISM

MFF:s turnering ”Grundskolefotboll mot rasism” har vuxit till en stor mötesplats för Malmös skolor. Arbetet börjar i klassrummen och avslutas med en turnering på Eleda Stadion.

MFF STÖDJER

Malmö FF samarbetar med stiftelsen LifeWatch till stöd för kunskap och förståelse för autism.

huvudpartners – mff i samhället