EN POSITIV KRAFT

mff i samhället

social hållbarhet

malmö ff ska vara en positiv kraft i samhället

FN:s globala mål 4 – God utbildning för alla är viktigt för Malmö FF. Föreningen är inte bara en fotbollsklubb utan också en positiv kraft i samhället. Genom att kroka arm med skolvärlden vill föreningen skapa förutsättningar för unga att växa och utvecklas både på planen och i skolan. 

Malmö FF:s ungdomsverksamhet får unga att växa

Malmö FF:s ungdomsverksamhet har en stolt och lång tradition av att fostra framgångsrika fotbollsspelare. Inom ramen för verksamheten bedriver föreningen fotbollsskola för barn mellan sex och åtta år och tränar totalt 17 ungdomslag. Med fotbollen i fokus kan barn och unga fortsätta att utvecklas. Det är på fotbollsplanen unga får lov att pröva sina färdigheter och ta risker, men också lära sig av sina misstag för att bli ännu bättre fotbollsspelare och individer. Det långsiktiga målet är att utveckla starka individer för att skapa vinnande lag på och utanför planen.

skolakademierna skapar framtidstro

Sedan 2005 har Malmö FF:s skol- och idrottsakademi funnits för att talangfulla högstadieungdomar ska få möjligheten att kombinera skolan med elitsatsning på idrotten. Just nu finns skolakademierna på 17 geografiskt spridda platser i Skåne och omfattar 1 172 elever. Under våren 2023 startas en ny akademi i Sjöbo.

Akademierna ska förse de eleverna som inte kommer att kunna försörja sig på idrotten med en stabil utbildning att falla tillbaka på. Målet är att antalet elever ska öka årligen och att samtliga elever har gymnasiebehörighet. Samarbetet med Malmö stad har varit gynnsamt, skolakademin har bland de bästa betygen av Malmös kommunala skolor och verksamheten tillåter nu ännu fler idrotter för de unga talangerna. Under 2022 prisades skolakademin för fjärde året i rad som landets främsta akademi och totalt gick 97 procent av eleverna ut med gymnasiebehörighet. 

värdegrundsarbete för att stärka föreningen

Malmö FF:s värdegrundsutbildning bygger på de fyra värdeorden: ambition, glädje, Fair play och klubben är störst. Utbildningen ska bidra till en förståelse för värdeorden och hur de kan följas i praktiken. A-lagen och alla ungdomsspelare genomgick utbildningen först och under året har också huvuddelen av personalen utbildats. Värdegrundsarbetet ska bidra till ännu bättre miljö i föreningen och i lagen genom glädje och harmoni. Det kommer på sikt att producera ännu fler framgångsrika lag. 

genom eakademin kan elever komiberna e-sport och studier

eAkademin är ett samarbete mellan Malmö FF och Malmö Fria Läroverk där elever på gymnasienivå kan kombinera sina studier med e-sportskarriären. Akademin förser eleverna med fysisk och mental träning samt utbildning i kost, sömn och ergonomi. eAkademin bygger på samma framgångsrika akademikoncept som skolakademierna. De två främsta syftena är att motivera eleverna att komma till skolan samt bidra till kunskap om hur man spelar på ett hälsosamt sätt. Precis som i de övriga akademierna är målet för eAkademin att eleverna får en bas för fortsatta studier såväl som till sin elitsatsning. 


Vi – med kraft att förändra

En film om engagemang och mod. En film om MFF i samhället.

Karriärakademin

Malmö är en stad full av möjligheter och utvecklingsområden där nya företag dagligen startar och samverkansprojekt florerar.
Samtidigt har Malmö Sveriges högsta arbetslöshet. Karriärakademin bidrar praktiskt till att minska arbetslösheten i Malmö.

skolakademier

På 18 högstadieskolor i Skåne ger MFF elever möjlighet att kombinera sin idrott med studier.

grundskoleFOTBOLL MOT RASISMer

En mötesplats för 2 000 barn från 30 skolor som tillsammans deltar i konferenser och workshops som berör barnens rättigheter med målet att förena Malmös unga invånare. Utbildningarna följs upp av en manifestation mot rasism på Eleda Stadion och avslutas med en stor fotbollsturnering med mixade lag från alla deltagande skolor. 

samhällsnyttans effekter

Malmö FF lägger stor vikt vid att de insatser vi gör ska leda till effekt. Effektmätning hjälper oss att ha fokus på insatser som gör skillnad och är även ett verktyg för oss att synliggöra vårt samhällsengagemang. Ett led i detta är samarbetet med nationalekonomen Ingvar Nilsson som har släppt rapporten ”Fotbollsplanen mitt i byn” som i siffror beskriver elitfotbollens samhällsnytta.

Utöver detta är Malmö FF medlemmar i organisationen Effektfullt som verkar för att stärka organisationers förmåga att mäta, analysera och synliggöra sina effekter på människor och miljö.