EN POSITIV KRAFT

mff i samhället

social hållbarhet

malmö ff ska vara en positiv kraft i samhället

Malmö FF är inte bara en fotbollsklubb, vår ambition sträcker sig bortom att vinna matcher; vi är en kraft för positiv samhällsförändring. Genom partnerskap med företag och organisationer, arbetar vi för att skapa ett starkare, mer sammanhållet samhälle där alla har möjlighet att växa och trivas. Vi jobbar mot rasism, främjar integration och stärker de sociala banden i staden, med en vision om att använda fotbollens kraft för att skapa en mer inkluderande och tolerant miljö. 

Genom att kroka arm med skolvärlden, partners och andra föreningar vill Malmö FF skapa förutsättningar för människor att växa och utvecklas både på planen, i skolan och i arbetslivet. Malmö är en stad full av möjligheter och utvecklingsområden, där nya företag ständigt startas och samverkansprojekt florerar. Samtidigt har Malmö Sveriges högsta arbetslöshet, många unga som inte får gymnasiebehörighet och hög segregation. Utifrån de här faktorerna formar och utvecklar Malmö FF sina initiativ för att möta aktuella samhällsutmaningarna. 


Vi – med kraft att förändra

En film om engagemang och mod. En film om MFF i samhället.

Karriärakademin

Det finns många verksamheter som hjälper individer närmare arbetsmarknaden men den sista pusselbiten saknas ofta; företagskontakter och en nära koppling till arbetsmarknaden. Med det breda företagsnätverk som Malmö FF har ser vi en möjlighet i att vara den länken som kopplar samman arbetsgivare och arbetssökande för att minska arbetslösheten i Malmö.

skolakademier

Våra skolor erbjuder högstadieungdomar, både flickor och pojkar, möjligheten att kombinera sin idrott med skola. Idag finns våra skolakademier på 18 olika skolor runtom i Skåne.

grundskoleFOTBOLL MOT RASISMer

En mötesplats för sjätteklassare från ett 30-tal skolor som tillsammans deltar i konferenser och workshops som berör barnens rättigheter med målet att förena Malmös unga invånare. Utbildningarna följs upp av en manifestation mot rasism på Eleda Stadion och avslutas med en stor fotbollsturnering.

laget för alla

Tar Malmö FF ut i Malmös olika stadsdelar tillsammans med det lokala föreningslivet. Vi anordnar två evenemang per år med cirka 2000 besökare per gång. Vårt mål med detta initiativ är att skapa en inkluderande miljö och främja en kärlek till föreningslivet.

samhällsnyttans effekter

Malmö FF lägger stor vikt vid att de insatser vi gör ska leda till effekt. Effektmätning hjälper oss att ha fokus på insatser som gör skillnad och är även ett verktyg för oss att synliggöra vårt samhällsengagemang. Ett led i detta är samarbetet med nationalekonomen Ingvar Nilsson som har släppt rapporten ”Fotbollsplanen mitt i byn” som i siffror beskriver elitfotbollens samhällsnytta.