EN POSITIV KRAFT

mff i samhället

Samhällsengagemang är nyckelordet för den omfattande verksamhet MFF bedriver med fokus på barn och ungdomar. Det handlar om att skapa konstruktiv sysselsättning så att all ungdomlig energi och kreativitet kanaliseras till positiva och för individen utvecklande aktiviteter. Vi vill sprida positiva värderingar i linje med MFF:s och idrottens värdegrund, motverka våld och rasism, öka integrationen mellan olika grupper i samhället och minska användningen av droger.

Malmö FF och fotboll är något som engagerar ungdomar. Därför har vi en unik möjlighet att nå ut. Vi vill utnyttja den stora inneboende potential som finns i fotbollen som samlande kraft för ett bättre Malmö. Vi ser en framtid där staden, näringslivet och föreningslivet agerar tillsammans för att nå ut med gemensamma värderingar och budskap. Dynamiken i ett sådant samarbete kommer att skapa nya möjligheter att ge alla ungdomar framtidstro och en inkluderande tillvaro. För samhället är effekterna stora och positiva!

Vi strävar efter att uppnå våra mål genom en rad verksamheter anpassade för olika åldrar och syften. Gemensamt är att de ger unga kraft att växa och varje år tillkommer nya inslag. Med ambition och mod når vi framgång. Det gäller inte minst det sociala arbetet.

Karriärakademin

Matchar unga arbetssökande malmöbor med MFF:s företagspartners.

FOTBOLLSAKADEMIER

På 14 högstadieskolor i Skåne ger MFF en möjlighet att kombinera satsning på fotboll kombinerat med seriösa studier.

SKOLFOTBOLL MOT RASISM

MFF:s turnering ”Fotboll mot rasism” har vuxit till en stor mötesplats för Malmös skolor. Arbetet börjar i klassrummen och går via besök på Stadion till en stor avslutande turnering på Lindängens IP.

MFF STÖDJER

Malmö FF samarbetar med stiftelsen LifeWatch till stöd för kunskap och förståelse för autism.

huvudpartners – mff i samhället