MFF FÖR ALLAS LIKA VÄRDE

SKOLFOTBOLL MOT RASISM

Det som började som en gren från MFF:s turnering ”Fotboll mot rasism” har vuxit till en stor mötesplats för Malmös skolor. Arbetet börjar i klassrummen och går via besök på Stadion till en stor avslutande turnering på Lindängens IP.

Grundskolefotboll mot rasism drivs med stöd från Malmö FF av Pedagogisk insipiration, Malmö stad och utgår från Barnkonventionen.

De fyra grundprinciperna i Barnkonventionen handlar om att beslut som rör barn ska tas med barnets bästa i beaktande, att barn inte ska diskrimineras, att de ska ha rätt att uttrycka sig i frågor som rör dem och att de har rätt till liv och utveckling. Utifrån detta fördjupas arbetet på skolorna till att handla om rätten att inte diskrimineras.

2018 deltog hela 800 elever från 13 skolor i Malmö i det viktiga arbetet för allas lika värde.

partners

huvudpartners – mff i samhället