MFF FÖR ALLAS LIKA VÄRDE

grundskole
fotboll mot rasism

Det som började som en gren från MFF:s turnering ”Fotboll mot rasism” har vuxit till en stor mötesplats för Malmös skolor. Arbetet börjar i klassrummen och avslutas med en stor turnering på Eleda Stadion.

Grundskolefotboll mot rasism drivs med stöd från Malmö FF av Pedagogisk insipiration, Malmö stad, Organisationen Helamalmö, TIF, HUR- Samhällsentreprenören och D.O.I.T och utgår från Barnkonventionen.

De fyra grundprinciperna i Barnkonventionen handlar om att beslut som rör barn ska tas med barnets bästa i beaktande, att barn inte ska diskrimineras, att de ska ha rätt att uttrycka sig i frågor som rör dem och att de har rätt till liv och utveckling. Utifrån detta fördjupas arbetet på skolorna till att handla om rätten att inte diskrimineras.

2019 deltog drygt 1000 elever från 16 skolor i Malmö i det viktiga arbetet för allas lika värde.

partners

huvudpartners – mff i samhället