föreningens

samverksangrupp

Efter ett initiativ från en grupp medlemmar bestämdes det i april 2021 att Malmö FF ska starta en samverkansgrupp för kommunikation, dialog och delaktighet mellan föreningen och dess medlemmar.

Samverkansgruppen ska fungera som en brygga mellan MFF:s styrelse och organisation och MFF:s medlemmar. Avsikten är att gruppen ska träffas ungefär varannan månad.

Närmare sextio medlemmar anmälde sitt intresse av att ingå i samverkansgruppen. Urvalet gjordes av Anna Nordström Carlsson (marknads- och kommunikationschef), Pierre Nordberg (SLO), Arvid Falk (MFF Supports ordförande) och Susanne Lundberg (nominerad av de medlemmar som kom med idén till samverkansgruppen).

MEDLEMMARNA I SAMVERKANSGRUPPEN:

Helen Berg, sittplats, 43 år, Malmö
Magnus Ericsson, ståplats, 52 år, Malmö
Agnes Gertten, ståplats, 27 år, Malmö
Sebastian Grip, mestadels bortamatcher, 37 år, Spånga
Monica Nihlöf, sittplats, 63 år, Malmö
Rolf Nilsson, sittplats, 66 år, Malmö
Fredrik Svensson, ståplats, 29 år, Malmö
Ross Valizadeh, sittplats, 38 år, Lomma

Samverkansgruppen kommer inte att ha någon formell roll i MFF:s verksamhet. Den är tänkt som ett forum för utbyte av tankar och idéer. Medlemmar kan framföra förslag och synpunkter och styrelse och organisation kan återkoppla vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av de förslag och synpunkter som framförs. Gruppen kan även vara ett forum för att konsultera och engagera medlemmarna. Information om samverkansgruppen kommer att finnas på medlemssidan på mff.se.

Samverkansgruppen är självfallet inte tänkt att ersätta befintliga kanaler för kommunikation utan att komplettera dem. Det kommer exempelvis även fortsättningsvis att vara möjligt för medlemmar att framföra förslag, idéer och synpunkter genom medlem@mff.se eller via föreningens SLO och medlemsansvarig Pierre Nordberg.

huvudpartners

officiella partners