Malmö FF kommer att lägga fram förslag kring att bedriva elit- och breddverksamhet för såväl damer som herrar

Publicerad 31 oktober 2019 i Nyheter

Styrelsen för Malmö FF kommer att kalla till extra årsmöte den 26 november 2019, klockan 18:30.

För en och en halv månad sedan offentliggjordes Malmö FF:s samtal med LB07 om ett samgående varigenom LB07:s dam- och ungdomsverksamhet skulle övergå till MFF och ett djupare samarbete med LB07:s herrelitlag skulle etableras. Förslaget har fått mycket stöd för idéerna kring att etablera ett damlag, bredden på ungdomssidan och att finna nya möjligheter för MFF:s talanger att utvecklas genom att spela tävlingsmatcher på hög nivå när de inte spelar för våra representationslag.

Styrelsens inriktning har dock även fått tydlig kritik kring frågan om att MFF inte bör överta en serielicens utan spela sig upp från division 4. Styrelsen har största respekt för denna ståndpunkt men också för att förslaget om samgående ter sig mycket bra i så många andra delar som spänner över sport, anläggningar, ungdomsbredd, ekonomi, damfotboll, värderings- och jämlikhetsfrågor, en klubb för alla, öppenhet samt att vara en modern förening i tiden. I föreningsdemokratisk anda anser styrelsen att det är viktigt att låta medlemmarna ta ställning till dessa frågor.

Då styrelsens ambition är att Malmö FF ska starta ett damlag kommer frågan om att etablera ett damlag som så snart som möjligt spelar seriefotboll först att föreläggas det extra årsmötet. Därefter och om årsmötet säger ja till att Malmö FF ska ha ett damlag kommer frågan om ett samgående med LB07 att behandlas. Om årsmötet säger ja till ett damlag men nej till ett samgående kommer damlaget att starta i den lägsta divisionen.

I enlighet med tidigare kommunikation, kommer styrelsens förslag om ett samgående att avse att LB07:s dam- och ungdomsverksamhet går upp i Malmö FF, dvs. hela LB07 utom nuvarande herrseniorlag i LB07 och möjligen något av de äldre pojklagen. Stadgarna anger att beslut i frågor på extra årsmöten ska tas med enkel majoritet (dvs. mer än 50 % av avgivna röster). Styrelsen anser att det är viktigt att samgåenden av denna storlek tas av en större majoritet. Styrelsen har därför inkluderat i sitt förslag om samgåendet med LB07 att det endast kan bifallas med 2/3 majoritet av de avgivna rösterna. Övriga beslut under det extra årsmötet fattas med enkel majoritet.

– Under de senaste veckornas möten har det framförts synpunkter på förslaget kring samgående med LB07, vilka vi har tagit till oss. Därför har styrelsen inkluderat i sitt förslag att beslutet om ett samgående ska fattas med en större majoritet, säger Malmö FF:s ordförande Anders Pålsson.

Utvärdering av andra alternativ

– Malmö FF har även utvärderat olika alternativ baserade på klubbens vision och målsättning, medlemsmöten och diskussioner med olika individer och grupper. Det har också inkommit ett förslag från en grupp medlemmar som liknar ett av de alternativ som klubben arbetat med. Utgångspunkten var att finna alternativ med bred förankring hos medlemmarna och som samtidigt stämmer med klubbens vision och målsättning, säger Niclas Carlnén, VD för Malmö FF.

– I korthet försökte vi hitta en lösning som ursprungsförslaget men med damelitlaget (nuvarande LB07:s damlag) kvar i en egen förening tillsammans med herrlaget i division 2 (nuvarande LB07:s herrlag) och teckna ett samarbetsavtal mellan den föreningen och Malmö FF. Inför 2020 var tanken att starta ett damlag i Malmö FF från division 4. Efterhand kommer laget att avancera i seriesystemet och på sikt bli Malmö FF:s damelitlag och då nyttja samarbetsavtalet på samma sätt som herrlaget.

– Men för att kunna skapa en professionell miljö och ge spelarna i damlaget i den andra föreningen möjlighet att bli så bra som möjligt, samtidigt som MFF skulle starta ett damlag från division 4, krävs en större investering över tid och mycket lång tid att nå OBOS Damallsvenskan. Kostnaden för en sådan investering plus osäkrare intäkter skulle innebära en betydligt större risk än ursprungsförslaget, en risk som vi inte kan motivera. Dessutom har LB07 ställt sig negativa till förslaget, vilket gör att det alternativet inte är aktuellt, säger Anders Pålsson.

– Malmö FF är en modern elitfotbollsförening, säger Niclas Carlnén. Flick- och damfotboll är inte bara en jämställdhets- och värderingsfråga. Det är helt naturligt att Malmö FF på något vis ska bedriva elit- och breddverksamhet för såväl damer som herrar. I grunden är vi en elitförening, men för att kontinuerligt få fram fler egna elitspelare behöver vi en bredare bas, såväl på pojk- som flicksidan.

Styrelsen vill uppmana alla att komma till det extra årsmötet och rösta i denna så viktiga fråga för Malmö FF.

Styrelsen för Malmö FF kommer att kalla till extra årsmöte den 26 november 2019 klockan 18:30. Kallelse inklusive handlingar kommer att skickas ut till alla medlemmar och publiceras under fliken ”Extra årsmöte 2019” på MFF.se senast den 11 november.

En sammanfattning av vilka förslag som behandlas på det extra årsmötet finns här.

huvudpartners

officiella partners