Skolan och idrotten viktig för ungdomar i coronatider

Publicerad 08 februari 2021 i Nyheter,Ungdom

Malmö FF erbjuder högstadieungdomar ett sätt att kombinera sin idrottssatsning med en god skolutbildning. I en oviss och osäker tid har skolan och idrotten fått en allt viktigare roll i samhället.

I inledningen av året har utmaningarna varit många för högstadieskolorna på grund av rådande smittspridning. Men trots att det på flera håll inte varit möjligt att bedriva någon kollektiv fotbollsträning på lektionstid har eleverna på Malmö FF:s fotbollsakademier lagt mycket tid på att röra på sig och på individuell träning.

Pia Svensson är rektor på Korsavadsskolan i Simrishamn. Skolan är en av 17 högstadieskolor runt om i Skåne där Malmö FF bedriver akademiverksamhet.

– Eleverna gör egna övningar, de träffas i mindre grupper och tränar exempelvis styrketräning. Jag märker att de saknar det sociala och gemenskapen. Det är inte konstigt, alla är vana vid att umgås och få utöva sin favoritsport, säger Pia Svensson.

Skolan betydelsefull under pandemin
Trots att eleverna rent fysiskt inte har varit på plats under årets inledande veckor är det tydligt vilken betydande roll som skolan har i samhället.

– Skolan fyller en jätteviktig funktion, främst den lärande men även den sociala biten. Den får inte underskattas. Att sitta hemma och bedriva skolverksamhet kan vara lite spännande i början men över tid tror jag inte det är lyckosamt. Om några veckor har vi många elever som längtar tillbaka till skolan, säger Johan Malmberg, rektor på Hagalidsskolan i Staffanstorp.

– Skolan har ett viktigt ansvar i dessa tider, det är viktigt att de känner att kontakten finns även om det är distansutbildning. Barn mår bra av att röra på sig, men även av att träffas, det får man inte glömma bort. Vi är medvetna om konsekvenserna på längre sikt om ungdomsidrotten inte kommer igång, säger Johan Malmberg.

Att få utöva sin sport på lektionstid främjar inte bara spelförståelse, passningsspel och teknik. Forskning visar att de elever som har exempelvis fotbollsträning inlagt på schemat har lättare för skolan i allmänhet.

– Vi bekräftar den forskningen som säger att mer idrott är bra för lärande. Förmånen att få utöva sin favoritsport på skoltid tenderar att öka närvaron hos våra elever. Det är tydligt, säger Mathias Persson Bendoff, rektor på Pilängsskolan i Lomma.

Samtliga elever gick ut med gymnasiebehörighet
Sedan fem år tillbaka är Pilängsskolan i Lomma en annan av de 17 skolor där Malmö FF bedriver akademiträning. Och trots att Lomma kommun generellt har höga meritpoäng sticker akademieleverna ut i positiv bemärkelse, enligt Persson Bendoff.

– Vi ser en väldigt god kunskapsutveckling hos våra akademielever. Om vi jämför betygen från årskurs 6 till 9 det den gruppen som har störst differens. Som vi ser det finns det två anledningar till det: den generellt höga närvaron samt att eleverna känner att det är extra motiverande att gå till skolan när man samtidigt kan utöva sin favoritsport.

Samtliga elever i Malmö FF:s akademier gick ut sommaren 2020 ut årskurs 9 med behörighet att läsa vidare till gymnasiet. Dessutom var avgångselevernas betyg rekordhöga.

”Vi gläds förstås åt våra elever som fått jättefina betyg. Men framför allt vill vi passa på att ge en stor eloge till alla lärare, kuratorer och rektorer som jobbar med ungdomarna varje dag. Det här visar att samspelet mellan föreningen och skolan är oerhört viktig”

Per Ågren, sportchef MFF Ungdom

Jan-Olov Kindvall är ansvarig för Malmö FF:s fotbollsakademier. Han berättar att de många av eleverna var tillbaka fysiskt för skolarbete under vecka fem, men att det varierar från kommun till kommun.

– Utifrån skolperspektivet är det jätteviktigt att eleverna får ha sin undervisning på skolan. Framför allt för niondeklassarna som får sina avgångsbetyg till våren. Det är naturligtvis även viktigt utifrån fotbollsperspektivet, men vi ser att de elever som har akademiträning generellt sätt är aktiva och rör på sig mycket även utan sin träning i skolan, säger Jan-Olov Kindvall.

Fotbollsakademier

Mer information om våra akademier

huvudpartners

officiella partners