Årsmöte 2022

Malmö FF:s ordinarie årsmöte hålls fredagen den 4 mars klockan 18:30 i Restaurang 1910 på Eleda Stadion.

Protokoll

Läs årsmötesprotokollet här

Dokument

Kallelse och föredragningslista

Årsredovisning

En sammanfattning av Malmö FF:s ekonomi

Valberedningens förslag

Förslag på medlemsavgift för 2023

Styrelsens förslag och motioner

Bilaga 1: Styrelsens förslag på stadgeändringar

Bilaga 2: Motivering till styrelsens förslag på stadgeändringar

Bilaga 3: Motion om medlemsavgifter och betalning

Bilaga 4: Motion angående förebyggande om spelmissbruk

Förslag på ledamot i valberedningen

Fullmakt

huvudpartners

officiella partners