Fortsatt solid ekonomi i MFF – rekordstort eget kapital efter positivt resultat 2023

Publicerad 16 februari 2024 i Nyheter

I årsredovisningen för 2023 visar Malmö FF ett resultat på en miljon kronor och det högsta egna kapitalet genom tiderna, 702 miljoner kronor. Basverksamheten fortsätter att växa vilket gör föreningen mindre känslig för sportsligt mindre framgångsrika år.

Efter ett år där herrlaget vann föreningens 23:e SM-guld och damlaget säkrade avancemang till Elitettan kan Malmö Fotbollförening med årsredovisningen för 2023 konstatera ett positivt resultat samt ett växande eget kapital.

Den totala omsättningen 2023 uppgick till 433 miljoner kronor, en minskning med 156 miljoner kronor föregående år. Då ersättningar från UEFA minskar med 178 miljoner kronor kan konstateras att omsättning från övrig verksamhet – UEFA-ersättningar borträknat – ökar.

Ett exempel på ökad omsättning är spelarförsäljningar.

– Nettoresultatet av spelarförsäljningar uppgick ifjol till 106 miljoner kronor, en ökning med 9 miljoner jämfört med 2022. Den avser främst den fasta delen av försäljningsintäkten för Hugo Larsson till Eintracht Frankfurt, säger Malmö FF:s ordförande Anders Pålsson.

Samtidigt är årsredovisningen för 2023 ett kvitto på framgångar i Malmö FF:s långsiktiga arbete med att stärka basverksamheten – det som inte är omedelbart kopplat till sporten och sportsliga resultat.

Exempelvis har föreningens målsättning att engagera befintliga partners på ett ännu bättre sätt, stärka relationen till dem samt attrahera fler partners lett till att vi under året slagit alla tiders rekord vad det gäller sponsor- och reklamintäkter. 

Det samma gäller för både föreningens merchandiseverksamhet och den satsning på MFF Play som startades under pandemin 2020 och som vuxit till ett viktigt ben i Malmö FF:s totala kommunikation. Tillsammans omsatte merchandise och MFF Play runt 40 miljoner kronor det gångna året. Totalt har basverksamheten genererat ett överskott om cirka 20 miljoner kronor till Malmö FF.

– Det ekonomiska handlingsutrymmet, att balansera enskilda år med lägre resultat mot år med stora överskott, är betydande i Malmö FF. Det egna kapitalets storlek och den goda likviditeten medför att utrymme finns att fortsätta den sportsliga satsningen och att göra investeringar i verksamheten även under ett år som 2023. Att hålla den långsiktiga kursen och inriktningen mot framtida mål, är avgörande för att nå långsiktiga framgångar, säger Anders Pålsson.

Likvida medel som består av kassa och banktillgodohavanden var vid årsskiftet 284 miljoner kronor. Motsvarande siffra vid samma tidpunkt 2022 var 392 miljoner. Detta beror på att det gjorts betydande investeringar i spelarkontrakt och anläggningar under året.

Samtidigt minskade de totala rörelsekostnaderna till 436 miljoner kronor, 71 miljoner kronor lägre än 2022. Merparten av minskningen är relaterad till personalkostnader och av- och nedskrivningar av spelarkontrakt.

– I ett femårsperspektiv har verksamheten genererat positiva resultat alla år utom pandemiåret 2020. Detta samtidigt som investeringarna i anläggningar och spelarkontrakt har varit betydande och föreningen visar på fallande räntebärande skulder. Något som visar att vi så här långt klarat av att fylla den större kostym vi behöver för att uppnå våra mål om att över tid var bäst i Sverige, ledande i Skandinavien samt etablerade i Europa, säger Anders Pålsson.

Räntenettot 2023 uppgick till 4,5 miljoner kronor jämfört med 0,4 miljoner kronor 2022, främst beroende på fasta ränteplaceringar. Soliditeten är fortsatt hög, 54% jämfört med 56 % 2022 och årets resultat om en miljon kronor innebär att det egna kapitalet ökat till rekordstora 702 miljoner kronor.

Ståendes på en robust ekonomisk grund tar sig Malmö FF nu an 2024.

– Vi ser fram emot ett spännande år 2024, då de ekonomiska utsikterna för verksamheten är väsentligt bättre än under föregående år. Det förutsätter dock gruppspel i Europa och att spelartransaktioner sker i normal omfattning, säger Anders Pålsson.

Ladda ned årsredovisning 2023 » (PDF)

Ladda ned hållbarhetsredovisning » (PDF)

Ladda ned ekonomisk sammanfattning » (PDF)

Läs mer på mff.se/arsmote

huvudpartners

officiella partners