Supporterinformation inför kommande besök på Eleda Stadion

Publicerad 22 april 2021 i Nyheter

Sedan tidigare har Malmö FF kommunicerat hur föreningen framgent kommer att agera gällande besökare på Eleda Stadion utifrån rådande restriktioner och regelverk. I fortsättningen gör vi två tillägg: dels öppnar vi upp för åtta besökare som är det maximala antalet tillåtna personer vid en offentlig tillställning och dels öppnar vi upp för ett begränsat antal årskortsinnehavare i loger.

De åtta platserna som gäller vid en offentlig tillställning fördelas genom lottning där varje årskortsinnehavare som lottats fram tilldelas två matchbiljetter. De som tilldelas biljetter får alltså ta med en vän/familjemedlem, givet att denne också är årskortsinnehavare. De årskortsinnehavare som tilldelas biljetter har meddelats via telefon eller e-post.

Malmö FF:s officiella supporterförening MFF Support deltog vid lottningen för att säkerställa en rättvis och transparent process. En ny lottning enligt samma procedur kommer att göras inför nästa hemmamatch eftersom det har tillkommit nya årskortsinnehavare sedan förra lottningen.

Årskortsinnehavare i loger
Med stöd i lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen erbjuder Malmö FF ett begränsat antal årskortsinnehavare att besöka en loge med servering av mat och dryck till en kostnad av 49 kr. Besökarna vistas enbart inne i logen och får inte lov att kliva ut i arenarummet.

De årskortsinnehavare som erbjudits detta alternativ har också slumpats fram via ovan nämnda lottning och har meddelats via telefon eller e-post.

Årskortsinnehavare som tackar ja till att delta kommer inte ha möjlighet att retroaktivt begära pengarna tillbaka för den aktuella matchen som spelas i samband med besöket.

huvudpartners

officiella partners