Rapport från tisdagens medlemsträff

Publicerad 15 juli 2016 i Nyheter

I tisdags, den 12 juli, anordnade Malmö FF ett möte för föreningens medlemmar. De medlemmar som närvarade på träffen informerades om klubbens operativa arbete av Niclas Carlnén, Daniel Andersson och Håkan Jeppsson samt gavs möjligheten att ställa frågor. Om du inte redan är medlem i Malmö FF, så kan du bli det här.

Ungefär 140 medlemmar var på plats när medlemsansvarig Pierre Nordberg hälsade de församlade medlemmarna välkomna. Han inledde med att berätta att MFF:s medlemstal för närvarande uppgår till 5480 personer, vilket innebär att en stor del av de nya medlemmarna de senaste två åren har valt att förnya sitt medlemskap.

Håkan Jeppsson

Ordet lämnades vidare till ordförande Håkan Jeppsson som inledde med att beskriva det första halvåret ur ett sportsligt perspektiv. Vi har fått en bra start i Allsvenskan när vi summerar vårsäsongen. Serieledning med tre poäng är ett bra utgångsläge inför hösten. Det som svider mest är otvivelaktigt förlusten i cupfinalen som var både snöplig och kostsam.

Allan Kuhn har kommit bra in i arbetet. Han är oerhört energisk och engagerad i alla delar av arbetet. I diskussioner med honom är det också uppenbart att han kan mycket om fotboll och har en tydlig idé om vart han vill att laget ska nå.

I samråd med Daniel Andersson görs bedömningen att truppen är något för stor, vilket vi måste ta hänsyn till i det stundande transferfönstret. Svårigheten är som vanligt att bud från andra länder kan komma under andra halvan av augusti efter att vår möjlighet att ta in spelare har stängt, vilket skapar osäkerhet. Aktiviteten på transfermarknaden är som störst mot slutet av fönstret så det kommer ofta sena bud. Det gör att vi under sommaren måste planera rekryteringar utifrån förväntningar om vad som kommer att hända i frågan på försäljningssidan.

Organisationen utanför sportsidan har utvecklats enormt de senaste åren. Det finns en stabilitet som är nödvändig för att Malmö FF ska vara framgångsrikt i dagens fotbollsvärld. Långsiktiga framgångar på planen kräver att hela organisationen håller ihop och fungerar. Den anställning av en ny fastighetschef som nyligen har gjorts visar det positiva att vi kan rekrytera personer med hög kompetens utanför fotbollssfären. Fotbollsklubbar har traditionellt främst rekryterat personer inifrån fotbollsvärlden men numera ses Malmö FF som en normal arbetsgivare, vilket ökar möjligheten att hitta rätt personer för olika roller.

Strategiskt ligger de tidigare målen fast.  Vi vill vara ledande i Norden på och utanför planen och utmana Europa, något som kräver professionalism på alla områden. Inom sportorganisationen strävar vi efter att arbeta mer systematiskt och vetenskapligt. För att vi ska växa och bli ännu bättre krävs att vi spelar i Europa ännu oftare och att vi når en omsättning som gör att vi kan behålla spelarna lite längre. Även fortsättningsvis är avsikten att bygga verksamheten på egna talanger. Vi hade strategimöte i förra veckan och en av punkterna var hur vi ska bli ännu mer framträdande på att få fram bra spelare till vårt A-lag.

Ekonomiskt går vi in i en delvis ny fas. Tidigare var kassaflödesbalans, d.v.s. att intäkterna är större än kostnaderna, varje år en nödvändighet. Nu har vårt egna kapital ökat till följd av framgångarna i Europa och våra fasta kostnader för stadion har sjunkit. Det ger en bas och en trygghet som gör att vi har möjlighet att planera ekonomin något mer långsiktigt. Vi behöver inte nödvändigtvis ha balans i ekonomi varje enskilt år. Däremot är det fortfarande nödvändigt att ekonomin är i balans över en tidsperiod på några år, d.v.s. eventuella underskott enskilda år ska balanseras av motsvarande överskott andra år. Under 2016 görs en hel del investeringar i stadion och i organisationen vilket gör att vi i år räknar med ekonomisk förlust.

En sammanfattande bild av läget är att vi presterar bra på planen, att vi har en stabil ekonomi och att huvudmålet under resten av året är att vinna tillräckligt många matcher för att åter bli mästare.

Niclas Carlnén

VD Niclas Carlnén inledde med några ord om publik- och marknadsutvecklingen. Årskortsförsäljningen har ökat inför 2016 och vi har cirka 12 000 årskort. Här kan finnas ett maximalt antal som är möjliga att sälja på i storleksordningen 14 000–15 000 platser, i första hand med hänsyn till att årskortsinnehavare ska kunna beredas förtur vid Europagruppspel. Publiksiffrorna har varit bra hittills under säsongen med ett snitt på cirka 16 500 så vi har även en god tillströmning av åskådare som köper biljett match för match. Prognoserna pekar även på en viss ökning av marknadsintäkterna i jämförelse med föregående år. För att säkerställa en långsiktig bas av intäkter är det viktigt att vi även fortsättningsvis är attraktiva på detta område och att vi kan nå ännu fler partners.

Ett prioriterat område är träningsplaner. På årsmötet berättade vi att tanken var att MFF skulle svara för en omläggning av plan 5 och 6 på Stadionområdet och själv ta hand om planerna och att det skulle stå klart under 2016. Omläggningen av planerna kommer fortfarande att äga rum men upplägget har förändrats så till vida att Malmö stad kommer att genomföra investeringen och vi kommer att hyra planerna. MFF täcker Malmö stads kostnader för investeringen men den årliga kostnaden blir lägre eftersom Malmö stad kan skriva av investeringen över en längre tidsperiod än vad MFF hade kunnat göra i och med att det avtal MFF hade kunnat få om att disponera planerna löpte på tio år. Förändringen har inneburit att omläggningen av planerna skjuts fram till 2017.

En inomhushall med en elvamannaplan skulle vara ett viktigt tillskott för vintersäsongen. En sådan är tilltänkt som en del i de planer på utveckling av Malmö stadion-området som behandlas av Malmö stad och förhoppningen är att det ska bli verklighet så snart som möjligt. För att MFF:s verksamhet ska kunna drivas i den omfattning och med samma kvalitet som i dag krävs fler träningsplaner även utomhus. I och med att volymen på verksamheten växer med flickfotboll från och med 2016 blir behovet än mer påtagligt. Tillgång till träningsplaner är ett område där vi har inlett ett arbete för att hitta lösningar på kort, medellång och lång sikt.

Ett relaterat nyckelområde är utvecklingen av unga spelare. Vi kan konstatera att egenutvecklade spelare lyfts upp i A-truppen i ett relativt jämnt flöde. Genomsnittet i detta avseende ligger något högre än målsättningen sett över en femårsperiod. Däremot ser vi också att egenutvecklade spelare har haft svårare att etablera sig i startelvan och att genomsnittet i det avseendet ligger lägre än målsättningen sett över samma period.

Vi har vidtagit ett antal åtgärder med målet att få fram ännu fler och ännu bättre spelare från de egna leden. Hörnstenen är den tydliga utbildningsmodell, Den himmelsblå vägen, som utarbetades för några år sedan och som anger riktlinjer för utbildningen från fotbollsskolan och uppåt. För att följa upp arbetet med Den himmelsblå vägen har Joakim Nilsson anställts som koordinator. Rollen innebär att samordna arbetet mellan de olika lagen och tränarna och koppla det dagliga arbetet till strategin och utvecklingsmålen. Framgång mäts inte i termer av resultat i enskilda matcher utan i kunskapsnivå och utveckling hos spelarna. Att spela många matcher mot internationellt motstånd är en viktig ingrediens i utbildningen. Att möta spelare med högre tempo och med annorlunda spelsätt höjer spelarnas färdigheter och förmåga. Utifrån matcherna i UEFA Youth League har vi konstaterat att fysiken är ett område vi behöver förbättra. Förra sommaren anställde vi därför Mark Read som fystränare på ungdomssidan. Hans huvudansvar ligger på de äldsta ungdomslagen men han arbetar med alla lag ner till P13.

Slutligen informerade Niclas Carlnén om pågående personalrekryteringar. I alla tre fallen handlar det om att ersätta personer som har slutat. Den första rekryteringen handlar om Christoffer Persson som tar över som fastighetschef. Han har tidigare arbetat hos Peab och har bred kompetens inom fastighetsområdet. Därutöver pågår rekryteringsprocesser för en ny kommunikatör samt en projektmedarbetare i Karriärakademin där arbetslösa ungdomar matchas med arbetstillfällen. 

Daniel Andersson

Därnäst intervjuades sportchef Daniel Andersson om det sportsliga läget av Fredrik Stjernström från kommunikationsavdelningen. Första området som berördes var vårsäsongen. Daniel Andersson var generellt sett nöjd med utfallet i Allsvenskan. Cupen var däremot en stor missräkning, i synnerhet som vi gjorde en bra cupturnering hela vägen förutom 30 minuter i finalen. Finalförlusten tog hårt, men nu får vi i stället fokusera helt på Allsvenskan och göra allt för att vinna den.

Särskilda glädjeämnen under våren är till att börja med att Allan Kuhn har kommit in bra och snabbt i arbetet med stort engagemang och bra ledarskap. Hela gruppen i ledarstaben är i hög grad involverade i arbetet. Pa Konate har utvecklats vidare och blir bara bättre och bättre. Magnus Wolff Eikrem har fått en liten revansch för ett fjorår där han inte fick ut sin rätta kapacitet.

En fråga handlade om att ett element som har lett till serieledning är att vi inte spelar oavgjort utan vinner matcherna. Efter de korrigeringar som gjordes efter de inledande omgångarna har vi blivit stabila bakåt. I och med att vi samtidigt har bra offensiva vapen och gör mål blir vi svårslagna och vinner matcherna.

Förlustmatcherna diskuterades. Mot Jönköping gjorde vi ett tidigt mål och blev därefter passiva. Vi gav bort initiativet och kunde sedan inte återta det. Det var en betydligt sämre match än den mot Sundsvall där prestationen var bättre men där vi var inte gjorde mål och där vi var för naiva i slutet. Analysen av de matcherna ledde till vissa taktiska korrigeringar som ledde till ett stabilare försvarsspel. Den sista förlusten, mot HIF, kom direkt efter cupfinalförlusten. Med facit i hand kan det vara så att vi borde ha satt in fler fräscha spelare men den bedömning som gjordes var att spelarna var redo. Som alltid var Sverker Fryklund involverad i arbetet med den mentala återhämtningen.

Efter varje säsong görs en sportslig utvärdering. Den som gjordes efter 2015 års säsong var något utvidgad i relation till tidigare år och Sverker Fryklund involverades på ett anat sätt. Ett viktigt utfall av den nya delen var att identifiera en uppsättning positiva beteenden för spelare och ledare som bidrar till förbättrad prestation. Tanken är att fokusera på och göra mer av dessa positiva beteenden.

Ambitionen att anställa en extra assisterande tränare har presenterats tidigare. Några viktiga inslag i rollen är att ytterligare stärka länken mellan A-truppen och ungdomslagen och att den som anställs ska vara analytiskt skicklig, både i fråga om att analysera träningar, matcher och motståndare. Med ytterligare en tränarresurs ökar också möjligheten till specialträning för att utveckla spelarnas individuella färdigheter. Processen med att hitta rätt person tillåts ta lite tid eftersom det är viktigare att hitta rätt än att det går snabbt.

Som alltid i samband med ett transferfönster finns ett antal spelare som kommer och går. Tyvärr kom MFF och Guillermo Molins inte överens i förhandlingarna om ett nytt kontrakt. Det är tråkigt att han lämnar klubben men dessvärre slutar förhandlingar inte alltid som man skulle önska.

Zlatan Azinovic är en glädjespridare som lyfter och hjälper övriga spelare och har under sin tid i MFF bidragit till våra framgångar även om hans speltid har varit begränsad. Det är roligt att vi har kunnat knyta honom till föreningen i en ny roll där han även fortsättningsvis kan bidra till våra framgångar fast på ett nytt sätt.

Piotr Johansson har inte fått så mycket speltid under våren. Han behöver spela för att utvecklas och det är en bra möjlighet att spela i Östersund under resten av säsongen. Etablerade spelare behöver normalt sett lånas ut till allsvenska klubbar för att fortsätta utvecklas. För yngre spelare kan även Superettan eller i vissa fall division 1 fungera.

Behrang Safari kommer in som ett viktigt nyförvärv. Det är en etablerad spelare av hög klass. Det långa kontraktet gör att vi kommer att få nytta av honom flera år framöver.

Truppen har under våren varit något större än optimalt. I och med att vi inte spelar i Europa och kan fokusera helt på att vinna det allsvenska guldet blir det lite färre matcher och då kan truppen vara något mindre. Som Håkan Jeppsson tidigare lyfte fram är sommarens transferfönster en tid av osäkerhet i och med att buden på våra spelare ofta kommer sent. Vi har dock en rätt så bra bild av hur intresset ser ut, vilka spelare vi riskerar att förlora och vilka spelare vi eventuellt behöver ta in så trots osäkerheten känner vi oss väl förberedda.

I början av året kom Anders Christiansen och Vidar Örn Kjartansson till MFF. Anders Christiansen är en skicklig central mittfältare med lite andra egenskaper än Enock Kofi Adu och Oscar Lewicki. Han har tillfört mycket, inte minst i det offensiva spelet. Vi visste också redan i vintras att det finns intresse utifrån för både Adu och Lewicki vilket gjorde att vi valde att ha ganska många centrala mittfältare i truppen. När det gäller Vidar Örn Kjartansson ville vi ha en spelare som var bra centralt och inne i straffområdet och han har visat sina kvaliteter som målskytt. Även Marko Johansson har fått A-kontrakt under våren. Han har vuxit både som spelare och i fråga om längd och är en intressant målvaktstalang som kommer att vara med och kämpa om en plats så småningom.

När det gäller unga spelare från de egna leden har vi de senaste åren lyft upp många till A-truppen men flera har haft svårt att ta det sista steget. Vår ambition är att inte bara utveckla bra allsvenska spelare utan att få fram internationella storspelare. Som Niclas Carlnén tidigare berättade arbetar vi med en del olika åtgärder för att bli ännu bättre på att utveckla unga spelare till etablerade spelare av hög klass. Att ha en lite mindre trupp kan vara betydelsefullt i det sammanhanget eftersom det blir en lite närmare väg för de största talangerna.

Träningsmatchen mot Wolfsburg blir extra viktig i och med avsaknaden av Europaspel. Vi behöver möta bra internationella motståndare för att känna på ett högre tempo och nå en högre nivå i vårt eget spel. Inte minst är det viktigt för unga spelare att prova på att möta motstånd på en högre nivå.

Inför hösten är det viktigt att bibehålla stabiliteten bakåt och att alla fortsätter arbeta för varandra för att vi ska nå framgång. Offensivt finns det en del att utveckla för där kan vi bli ännu vassare. Målet är att vinna Allsvenskan och därmed bli svenska mästare.  

Frågor från medlemmarna

Första frågan handlade om namnet på stadion. Är det aktuellt med namnbyte? Håkan Jeppsson svarade att det är två år kvar på avtalet med Swedbank och att avtalet inte kommer att brytas. Vi ser gärna ett namn med anknytning till staden men samtidigt är intäkten viktig för föreningen.

En medlem uttryckte glädje över en utmärkt gårdagskväll men missnöje med de långa köerna i kioskerna. Niclas Carlnén svarade att vi är väl medvetna om problemet. De två punkter som har identifierades som mest tidskrävande är tiden det tar vid betalning med kort och det faktum att åskådarna inte har möjlighet att ta varor på väg fram till kassan utan ofta beställer när de kommer fram och ibland också beslutar sig först när de har kommit fram. För att minska dessa problem arbetas med ett system där det ska bli möjligt att beställa och betala med telefonen. Ett gemensamt sådant system för elitklubbarna håller på att tas fram i SEF-regi. Målet är att det ska vara operationellt till våren.

En annan medlem följde upp frågan med att konstatera att logistiken har blivit fel från början på stadion och att det går betydligt snabbare på Malmö Arena samt att vi inte har världens bästa partner på det här området. Niclas Carlnén svarade att även om det är en bra bit kvar till att saker fungerar utmärkt, så har vår partner under hans tid som VD lagt ner en hel del arbete för att hantera och begränsa problemen.

Kritik riktades mot niondeplatsen för MFFs P13-lag i den årliga Lommaturneringen (som ibland kallas inofficiella SM för 13-åringar) är ett nederlag för ungdomsverksamheten och betydligt sämre än hur det brukade vara. Niclas Carlnén svarade att resultatet var sämre än väntat men som tidigare har anförts är inte resultatet i enskilda matcher eller turneringar utan spelarutvecklingen det centrala målet för ungdomsverksamheten.

En representant för Supporterhuset informerade om att Supporterhuset håller ett öppet möte under onsdagen, d.v.s. dagen efter MFF:s medlemsmöte, dit alla är välkomna och bjöd in alla de församlade MFF-medlemmarna att komma. Det framfördes också ett tack till MFF för stöttningen av verksamheten.

Med anledning av den tillträdande fastighetschefen ställdes frågan om det sker någon förändring i arbetsuppgifterna i och med att den tillträdande personen får titeln fastighetschef och inte arenachef. Niclas Carlnén inledde med att rollen tidigare har benämnts arenachef men att ändringen till fastighetschef inte sker nu utan ägde rum för ett par år sedan. Det blir ungefär samma befattning som tidigare. Fokus ligger på underhåll, leverantörer och utveckling av stadion. Därtill kommer frågor som rör utvecklingen av stadionområdet och träningsplaner.

Nästa fråga handlade om befattningsbeskrivningen för den kommunikatör som MFF är i färd med att anställa. Arbetsuppgifterna sågs som alltför många och omfattande och frågan var därför om det räcker med en person eller om fler borde anställas. Niclas Carlnén svarade att kommunikationsavdelningen utökades med en person förra sommaren. Det är ett område där det går att lägga hur mycket resurser som helst och det kan vara ett av de områden som ligger närmast ytterligare utvidgning när resurser finns. Avseende arbetsuppgifterna fördelas alla uppgifterna på de olika medarbetarna inom kommunikation. Alla på avdelningen behöver inte vara specialister på eller dagligen arbeta med varje delmoment men det är viktigt att ha en bred kompetens och att medarbetarna kan täcka upp för varandra. Håkan Jeppsson följde upp svaret med styrelsen sätter de ekonomiska ramarna. Organisationen har vuxit rejält under den senaste tioårsperioden. Vi vill att det ska finnas möjlighet för den att fortsätta växa för att vi ska kunna ta vidare steg men det är viktigt att den växer i kontrollerade former och att vi inte drar på oss kostnader för snabbt och utan att det finns långsiktiga intäkter som motsvarar kostnadsnivån.

Riskkapitalbolag för finansiering av spelarköp har använts av ett antal allsvenska klubbar där bolaget får del av intäkterna vid försäljning av spelare. MFF har haft liknande avtal men frågan som ställdes handlade om hur det ser ut framåt i detta avseende. Håkan Jeppsson svarade att riskkapital inte kommer att vara nödvändigt med nuvarande kapitalsituation.

En medlem undrade om någon avtackning är planerad för Guillermo Molins. Daniel Andersson svarade att det ännu inte har gjorts någon plan eftersom han är i Kina, så en avtackning får diskuteras när det är aktuellt att han kommer till Sverige.

En annan medlem noterade att Sydsvenskan har förmedlat att några personer har blivit avstängda och undrade om det fanns något mer att berätta. Håkan Jeppsson svarade att det inte finns så mycket mer att berätta. Avstängningar görs utifrån det regelverk som finns.

En del intervjuer på hemsidan har textats men det sker oregelbundet. För döva MFF:are är textning nödvändig vid filminslag. Fredrik Stjernström som arbetar med kommunikation svarade att textning av videoninslag är viktig och att det även finns situationer där det är värdefullt för andra än hörselskadade. Ambitionen är att kunna erbjuda textning regelbundet samtidigt som det inte alltid är tidsmässigt möjligt.

Slutligen framfördes en undran om det är klart hur stor UEFA:s ersättning för de spelare som har deltagit i EM blir. Daniel Andersson svarade att han inte har tagit fram en exakt total siffra men att det handlar om ungefär 50 000 kronor per dag i EM plus viss ersättning för kvalmatcher. Beloppet ska sedan fördelas mellan de klubbar spelarna har tillhört de senaste 24 månaderna, så utöver Kári Árnason och Oscar Lewicki kommer MFF att få ett mindre belopp för Erik Johansson och Robin Olsen.

Avslutning

Mötet avslutades med att Pierre Nordberg tackade medlemmar och talare för mötet. För de medlemmar som så önskade fanns efter mötet möjlighet att prata med talarna och övriga närvarande MFF-representanter.

huvudpartners

officiella partners