var en del av föreningen

bli medlem
i malmö ff

Att bli medlem i Malmö FF innebär att du förenar dig med otaliga MFF-spelare från förr och nu. Det innebär också att du ansluter dig till alla de MFF:are i Malmö, i Skåne, runt om i landet och även i resten av världen som redan är medlemmar i Sveriges finaste fotbollförening. Tillsammans för vi vår stolta tradition vidare genom att vara med och stötta och forma föreningens nutid och framtid.

Som medlem får du en ännu starkare koppling till föreningen. Alla medlemmar bjuds regelbundet in till medlemsträffar där MFF-relaterade teman presenteras och diskuteras. På årsmötet fattar medlemmarna de övergripande besluten i föreningen och utser föreningens styrelse. Årsboken MFF:aren ges ut till medlemmarna den 24 februari varje år och är en medlemsskrift som har kommit ut sedan 1918.

Det ges regelbunden information till medlemmar via mail, med nyheter, betraktelser och information om medlemsaktiviteter. Medlemmarna har även en särskild kanal, medlem@mff.se, för frågor, synpunkter och kommentarer där alla mail läses och hanteras av föreningens medlemsansvarig. Som del av föreningen är det naturligt att medlemmarna har förtur till biljetter vid extraordinära matcher.

För förtursmöjlighet till Europaspel gäller att du ska ha varit registrerad som medlem senast den 1 juni 2021.

Medlemsavgift

Vuxen: 400 kr 
Ungdom (född 2003 eller senare): 200 kr 
Familj: 600 kr 

För rösträtt vid årsmötet 2021 måste du ha varit medlem 2020. Familjemedlemskap ger alla som bor i samma hushåll fullvärdigt medlemskap i Malmö FF men familjen får bara en årsbok. Observera att max två personer som är 19 år eller äldre kan ingå i ett familjemedlemskap.

Om du har ansökt om familjemedlemskap och vill komplettera med uppgifter på övriga i familjen gör du det via detta formulär.

Medlemskapet och dess förmåner aktiveras en vecka efter att betalningen är registrerad.

Frågor

Har du frågor angående ditt medlemskap eller hur du blir medlem, vänligen kontakta vår medlemsansvarig, Pierre Nordberg på 0702-193743 eller via e-post på medlem@mff.se.

huvudpartners

officiella partners