MFF:s hållbarhetsarbete tar nya kliv

Publicerad 21 februari 2023 i Nyheter

Hållbarhet ska vara en integrerad del i Malmö FF:s vardag. Sedan tidigt 1900-tal har föreningen på många olika sätt engagerat sig i att bidra till ett hållbart och bättre samhälle. Under 2022 etablerades mätbara mål så att MFF på ett tydligare och mer långsiktigt sätt ska kunna säkerställa att hållbarhetsarbetet går i rätt riktning.

Malmö FFs VD Niclas Carlnén hälsar supportrar välkomna till en hemmamatch.

Strategi för att driva förändring

Malmö FF:s hållbarhetsstrategi tar utgångspunkt i FN:s 17 globala hållbarhetsmål inom ramen för Agenda 2030. Här har föreningen valt ut fyra mål med tillhörande delmål för att leda hållbarhetsarbetet. Dessutom har MFF ett eget delmål som ligger i linje med mål 12 (Hållbar konsumtion och produktion). De fyra målen, respektive delmålet, ger tre strategiska fokusområden:

Mätbarhet är nyckeln till förbättring

En stor förändring under 2022 är att Malmö FF nu etablerat mätbara mål – så kallade KPI:er – kopplade till alla sina hållbarhetsmål. Målen ska på ett tydligt och långsiktigt sätt kunna mätas och följas upp för att säkerställa att hållbarhetsarbetet går i rätt riktning.

Av FN:s 17 globala hållbarhetsmål har MFF valt att fokusera på följande fyra.

Resultat av vårt utvecklingsarbete reflekteras i vår visionsplattform. Utgångspunkten för allt vi gör är vår värdegrund som leder oss i vår strävan mot vår vision att vinna och dela glädje, samhörighet, och framgång med så många som möjligt. Nedan kan du ta del av hållbarhetsrapporten 2022.

Mer om Malmö FF:s hållbarhetsarbete kan du läsa här.

huvudpartners

officiella partners