Malmö FF startar samverkansgrupp med medlemmarna

Publicerad 13 april 2021 i Nyheter

Malmö FF startar en samverkansgrupp med medlemmarna för kommunikation, dialog och delaktighet. Initiativet och idén kommer från en grupp medlemmar.

Samverkansgruppen kommer att bestå av representanter för MFF:s styrelse och organisation samt representanter för medlemmarna. Syftet är att skapa ett forum för kommunikation, dialog och delaktighet och att fungera som en brygga mellan MFF:s styrelse och organisation och MFF:s medlemmar.

Samverkansgruppen kommer inte att ha någon formell roll i MFF:s verksamhet. Den är tänkt som ett forum för utbyte av tankar och idéer. Medlemmar kan framföra förslag och synpunkter och styrelse och organisation kan återkoppla vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av de förslag och synpunkter som framförs. Gruppen kan även vara ett forum för att konsultera och engagera medlemmarna. Information om samverkansgruppen kommer att finnas på medlemssidan på mff.se.

Gruppen är tänkt att bestå av sex–åtta medlemmar och avsikten är att gruppen ska träffas ungefär varannan månad. Om du som medlem skulle vara intresserad av att vara med i samverkansgruppen kan du lämna in en intresseanmälan. Det gör du genom att skriva till medlem@mff.se och tala om att du är intresserad. Du ska då ange ditt namn, ditt medlemsnummer, din ålder, på vilken del av stadion du normalt ser matcherna och en kort beskrivning av vem du är och vad du bedömer att du kan bidra med.

Ett urval kommer att göras bland dem som anmäler intresse. Efter dialog med de medlemmar som initierade idén har vi kommit fram till att urvalet görs av en grupp bestående av Anna Nordström Carlsson (marknads- och kommunikationschef), Pierre Nordberg (SLO), Arvid Falk (MFF Supports ordförande) och Susanne Lundberg (nominerad av de medlemmar som kom med idén till samverkansgruppen). Samverkansgruppen är självfallet inte tänkt att ersätta befintliga kanaler för kommunikation utan att komplettera dem. Det kommer exempelvis även fortsättningsvis att vara möjligt för medlemmar att framföra förslag, idéer och synpunkter genom medlem@mff.se eller via föreningens SLO och medlemsansvarig Pierre Nordberg.

Bli medlem i Malmö FF

huvudpartners

officiella partners