Historiskt framgångsrikt år för Malmö FF

Publicerad 18 februari 2022 i Nyheter

Rekordhöga intäkter, stark resultatförbättring och ett eget kapital som är större än någonsin. Dessutom likvida medel på över 400 miljoner kronor. 2021 var ett starkt år för Malmö FF även ur ett ekonomiskt perspektiv.

Under 2021 mer än fördubblades intäkterna trots att verksamheten var påverkad av covid-19-pandemin. De totala intäkterna ökade till 567 miljoner kronor att jämföra med 251 under 2020. Den främsta anledningen till ökningen var de sportsliga framgångarna i UEFA Champions League där vi nådde gruppspel. Ersättningen från UEFA uppgick till 302 miljoner kronor.

– Det är fantastiskt och vår totala intäkt från förra året är historiskt hög. Mer än halva summan kan härröras till Champions League och vår framgång i att nå ännu ett gruppspel. Även om man jämför med tidigare säsonger som inte var påverkade av covid-19 sticker 2021 ut på ett positivt sätt, säger Anders Pålsson, ordförande i Malmö FF.

De totala rörelsekostnaderna ökade till 411 miljoner kronor jämfört med 299 under 2020. Merparten av ökningen är relaterad till Europaspelet.

– Det är en ökning med 112 miljoner där drygt hälften av kostnaderna är kopplade till Europaspelet. Det handlar exempelvis om bonusar och matchkostnader och är utgifter som står i relation till våra framgångar, säger Pålsson.

Årets resultat förbättrades väsentligt och uppgick till 154 miljoner kronor att jämföra med förlusten föregående år på 49 miljoner. Såväl soliditet, som uppgick till 53%, som det egna kapitalet förbättrades under året. Det egna kapitalet, nettoförmögenheten, var 618 miljoner kronor, det största egna kapital som Malmö FF någonsin haft.

Likvida medel som består av kassa och banktillgodohavanden, var vid årsskiftet 409 miljoner kronor, att jämföra med 214 vid motsvarande tidpunkt året innan.

– Det känns oerhört bra att få det kvittot på att den sportsliga framgången även ger ekonomisk framgång. Det här ger oss utrymme för investeringar och ytterligare sportsliga satsningar samtidigt som målet även fortsättningsvis är en ekonomi i balans. Förhoppningen är att 2022 inte ska innehålla några restriktioner och att vi helt och hållet kan återgå till normal verksamhet, summerar Anders Pålsson.

Årsredovisning och en sammanfattning av Malmö FF:s ekonomi finns tillgängligt här.

huvudpartners

officiella partners