Eleda Stadion klarar 5 500 åskådare på ett säkert sätt

Publicerad 03 september 2020 i Nyheter

Malmö FF anser att Folkhälsomyndigheten (FHM) bör ompröva sitt remissyttrande till regeringen om att endast tillåta maximalt 500 personer vid idrotts- och kulturevenemang från den 1 oktober. Malmö FF menar att regeringen ska ta beslut om att skapa förutsättningar för arrangemang med ett flexibelt maxantal som följer riktlinjerna med 1 m mellan varje person.

– Vi tycker att FHM istället bör arbeta fram en flexibel rekommendation som utgår ifrån och anpassas till de olika arenornas kapacitet och lokala förutsättningar samt arrangörernas möjligheter att säkerställa att publiken kan ta sig till och från arenorna på ett säkert sätt, säger Malmö FF:s VD Niclas Carlnén.

– För att komplettera bilden och visa på hur det skulle kunna se ut på vår hemmaarena, Eleda Stadion, har vi grundligt analyserat publikflödena vid våra hemmamatcher under 2017, 2018 och 2019. Genom analysen har vi kommit fram till att vi skulle kunna ta in cirka 5 500 åskådare, baserat på FHM:s generella riktlinjer ute i samhället.

– Vi har delat in Stadionområdet i fem zoner och Eleda Stadion i 16 sektioner, med totalt cirka 5 500 åskådare, säger Niclas Carlnén. Eleda Stadion rymmer 20 500 sittande åskådare, vilket innebär att vi skulle nyttja endast cirka 25 procent av dess kapacitet.

Analysen visar att flest antal åskådare skulle komma från kommunerna Malmö, cirka 2 850, samt Lund, cirka 450. Den visar också att färre än var femte åskådare tar sig till Eleda Stadion via kollektivtrafik, vilket skulle innebära cirka 1 000 personer om 5 500 åskådare tas in. Till exempel skulle 520 av dem komma från Malmö och 83 från Lund.

– Vi kommer i ett sådant här fall att rekommendera vår publik att inte belasta kollektivtrafiken under matchdagen. Vi vet också att stora delar av de som tar kollektivtrafik inte åker direkt till Eleda Stadion, utan åker först till vänner, pubar och restauranger. Därefter tar de sig till Eleda Stadion, oftast till fots.

– Vi vill med här förslaget visa att det går att ta in ett betydligt större antal åskådare än 500 på de stora idrottsarenorna runt om i Sverige utan att äventyra smittspridningen.

Den analys som Malmö FF genomfört är baserat på ett antal hemmamatcher under 2017, 2018 och 2019. Om det finns möjlighet att öppna upp för en större publik kommer Malmö FF erbjuda platserna till årskortsinnehavare och partners.

Bakgrund

Bakgrund till Malmö FF:s analys av publikinsläpp.

Malmö FF:s förslag på indelning i zoner och ingångar för att kunna ta emot 5 500 åskådare på Eleda Stadion på ett säkert sätt.
Flertalet olika färdvägar för åskådarna att ta sig till och från zonerna.

huvudpartners

officiella partners