Bakgrund till Malmö FF:s analys av publikinsläpp

Publicerad 03 september 2020 i Nyheter


– Eleda Stadions totala kapacitet med enbart sittplatser är 20 500.
– Eleda Stadions totala kapacitet enligt vårt förslag är 5 500 sittande besökare.
– Vi uppmanar att publiken går med en meters avstånd mellan sina olika sällskap.
– Enligt vår data för 2017–2019 använde 81,7 % av vår publik ”coronasäkra” färdmedel för att ta sig till Malmö och Eleda Stadion under en matchdag (bil, cykel eller gång).
– Enligt vår data för 2017–2019 använde 18,3 % av vår publik kollektivtrafiken för att ta sig till Malmö och Eleda Stadion under en matchdag (tåg 10,3 %, buss 8 %).
– Vid full beläggning – 20 500 sittande – på Eleda Stadion innebär det att 3 751 individer åker kollektivt och enligt vårt förslag 997 stycken. Det är en minskning med 2 754 individer som i vanliga fall belastar kollektivtrafiken under en matchdag. Det blir 74 % minskning av kollektivtrafiken mot en vanlig matchdag.
– Exempel, Lund: Enligt vår data för 2017–2019 kommer 8,3 % av vår publik från Lunds kommun. I vårt förslag innebär det 452 besökare av totalt 5 498.
– Om 18,3 % av Lundaborna åker kollektivt till arenan på matchdagen blir det 83 besökare som kommer att belasta kollektivtrafiken.
– Buss 84 kör med fem olika linjer till och från Eleda Stadion till alla Malmö FF:s hemmamatcher. Enligt Skånetrafiken åkte enbart cirka 350 besökare dessa linjer under en så kallat vanlig matchdag.
– Vi kommer att uppmana våra besökare att i möjligaste mån undvika kollektivtrafik på matchdagar. Vi kommer även be Skånetrafiken att under pandemin tillfälligt stänga ner alla fem linjer som normalt trafikerar Buss 84 på matchdagar. Dessa två åtgärder kommer att minska belastningen på kollektivtrafiken ytterligare.
– Eleda Stadions placering i Malmö ger besökarna stora förutsättningar att ta sig till arenan genom gång, cykel och bil. Det kommer öka belastningen på parkering, vilket inte är något problem då Stadionområdet är anpassat för 24 000 besökare och med vårt förslag är det 20 procent av arenans kapacitet.

Insläpp till Eleda Stadion

– Enligt vårt förslag kommer området utanför Eleda Stadion att delas in i fem zoner med olika ingångar till zonerna. Zonerna har två olika ankomsttider med 45 min mellanrum. Det gör att besökarna kommer till arenan från olika håll och använder ingångar med olika ankomsttid (se bild).
– Vi kommer att använda 16 entréer in till Eleda Stadion.
– I vanliga fall använder vi fyra turnstiles i de flesta entréer. I de entréer det finns turnstiles kommer de anpassas till den rådande situationen genom att endast de yttersta två, med störst avstånd mellan varandra, används.
– För varje entré kommer det att finnas två insläppstider på 45 minuter var.
– Ytorna utanför entréerna är väl tilltagna och det finns stora ytor att köa utan trängsel med minst en meters mellanrum.
– Insläppen till VIP öppnar två timmar innan matchstart vilket gör att runt 600 besökare redan är inne på Eleda Stadion innan resterande besökare kommer till stadion med start 1,5 h innan matchstart.

Efter match

– Publiken ska gå med en meters avstånd igenom samma ingångar som vid insläppet, vilket gör att publiken sprids ut. Det motverkar långa folksamlingar när publiken går direkt hem eller till sina cyklar, bilar eller till kollektivtrafik.
– Att zonerna har utsläpp mot olika håll gör även att det blir ett jämnare flöde till t.ex. Triangeln och Södervärn för de som ska ta tåg eller buss.
– Exempel, Lund: söndagen den 11 oktober går det sex tåg mellan Triangeln och Lund C mellan 20:02-21:02 och fyra bussar från Södervärn till Lund mellan 20:01-21:01. Det innebär flera olika resealternativ för de 83 Lundaborna som går på matchen.

huvudpartners

officiella partners