Visitering och banderoller

Publicerad 19 maj 2004

I takt med att publiken ökat i antal ökar tyvärr också köerna till de olika insläppen runt om på Malmö Stadion. Malmö FF jobbar hela tiden för att minska dessa köer och underlätta för publiken att komma in på arenan.

Det vi gör är bland annat att öka antalet publikvärdar som visiterar samtidigt som vi kommer att begära att man på förhand kontaktar klubben för godkännande av banderoller och större flaggor med text. Detta för att inte orsaka stopp och fördröjningar vid visiteringen.

Kontakta Henrik Bergkvist via mail henrik.bergkvist@mff.se eller via telefon 040-32 66 09 och uppge vad som står på banderollen, vem/vilken grupp som står för den samt namn och telefonnummer till ansvarig person och som ska ta in den på arenan.

Information om vad som är tillåtet att ta in på arenan finns under Säkerhet och service.