Vår ordförande informerar

Publicerad 29 juli 2005

Fredagen den 29 juli, på kvällen åker jag på semester till Guatemala. Styrelsen i Malmö FF kommer inte de närmaste veckorna ta något beslut i frågan om eventuella repressalier för Louay Chanko, med anledning av hans agerande.

Under min frånvaro ber jag er kontakta Erling Pålsson i frågor som rör Malmö Stadion, på telefon 0709-951111.

Frågor av ren policykaraktär går det bra att kontakta Håkan Jeppsson, telefon 0705-501517.

I övrigt svarar naturligtvis Hasse Borg på frågor som har med den löpande verksamheten att göra.

Bästa MFF-hälsningar

Bengt Madsen

Ordförande