Välkommen till digitalt medlemsmöte

Publicerad 13 maj 2020 i Nyheter

Malmö FF välkomnar alla medlemmar till ett digitalt medlemsmöte tisdagen den 9 juni klockan 18:30.

Den himmelsblå gemenskapen och samhället i stort befinner sig i en svår och prövande tid. Våra fysiska sammankomster är begränsade och tills vidare kan vi inte ses på matcher och möten som vi är vana vid. Men trots de rådande omständigheterna pågår många aktiviteter i föreningen. Därför vill vi bjuda in alla medlemmar till ett digitalt medlemsmöte och informera om vad som sker just nu och vad som är på gång den närmsta tiden.

Mötet kommer att sändas från Eleda Stadion, men exakt hur det kommer att fungera tekniskt ber vi att få återkomma till när mötet närmar sig.

På mötet närvarar Anders Pålsson, ordförande, Niclas Carlnén, VD och Daniel Andersson, sportchef och andra personer knutna till föreningen.

Mötets innehåll kommer till stor del att handla om hur coronapandemin påverkar vår verksamhet sportsligt och ekonomiskt. Vi måste räkna med betydande konsekvenser för vår ekonomi och på mötet kommer vi att prata om hur vi arbetar för att på bästa sätt trygga föreningens verksamhet och välmående på kort och lång sikt.

I övrigt kommer vi att uppmärksamma den första utdelningen ur MFF-vännen Gunnar Djupes minnesfond som förvaltas av Malmö FF:s styrelse och vars avkastning ska gå till talangfulla MFF-spelare som visat gott kamratskap.

Eftersom det inte kommer vara möjligt att ställa frågor på mötet ber vi er skicka in eventuella frågor i förväg till medlem@mff.se. Frågorna behöver inte nödvändigtvis beröra coronapandemin.

För de medlemmar som inte har möjlighet att närvara kommer vi att sammanfatta mötet efter bästa förmåga och publicera i efterhand.

När? Tisdag den 9 juni
Tid? 18:30

Om det finns behov av teckenspråkstolk, vänligen kontakta Pierre Nordberg, medlemsansvarig, på pierre.nordberg@mff.se.

Välkomna!

huvudpartners

officiella partners