Välbesökt årsmöte valde Håkan Jeppsson till ny ordförande

Publicerad 19 februari 2010

Mer än 600 MFF-medlemmar kom till årsmötet i Swedbank Stadion torsdag kväll. 501 av dem var röstberättigade, och de valde Håkan Jeppsson till ny ordförande och Carina Brorman till den första kvinnliga styrelseledamoten i föreningens historia.

Fler än 600 medlemmar trotsade nyfallna snömassor för att ta sig till Malmö FF:s årsmöte 2010, det första i Swedbank Stadions Restaurang 1910. 600 plus, ett smått fantastiskt antal – tre gånger så många deltagare som de senaste åren, och till och med fler än vid det mest välbesökta årsmötet ”i modern tid” efter dramatiska säsongen 1999.

Största anledningen till uppslutningen med all sannolikhet mötets paragrafer 13 och 15: val av ordförande och val av tre styrelseledamöter och två suppleanter. Val som under hösten och vintern föregåtts av stort engagemang och intresse från många olika håll – samt inte minst ett intensivt arbete av MFF:s valberedning. Det var också valberedningens förslag som årsmötet beslutade bifalla.

MFF:s ordförande de senaste tio åren Bengt Madsen ställde upp inte för omval. Till ny ordförande i Malmö FF valdes istället tidigare vice ordföranden Håkan Jeppsson.
– Jag tackar stort för förtroendet och är stolt och otroligt glad för att ha blivit vald till
ordförande i Malmö FF – det kanske finaste uppdraget man kan få i Malmö, sa Håkan Jeppsson.
– Det är inget lätt uppdrag, det är ett uppdrag man måste vara otroligt ödmjuk inför. Jag garanterar inga guld, men jag garanterar att jag personligen och styrelsen kommer att göra allt vi kan för att vår förening ska ha alla förutsättningar för att både vinna SM-guld och ta sig ut i Europa.

Bengt Madsen valdes senare under mötet till hedersordförande med rungande ”ja:n” och en stående ovation.

Det årsmöte som summerade klubbens ett hundrade verksamhetsår tog också avstamp till nästa sekel – bland annat genom att för första gången välja in en kvinna i styrelsen: Carina Brorman, ”till vardags” varumärkes- och kommunikationsdirektör på Eon. Ny ledamot i styrelsen också Anders Pålsson, vd för Hilding Anders, medan tidigare suppleanten Per Eliasson valdes in som ordinarie ledamot och veteranen Ingemar Erlandsson valdes upp. Som ny suppleant tillkom Björn Bergman, vice vd på Sydsvenskan. Lars Kongstad valdes om.

En av det sena nittonhundratalets starke män i Malmö, Nils Yngvesson, ledde årsmötet med säker och erfaret fast hand och fick med god glimt i ögat därtill församlingen att trivas.

Vd Pelle Svensson föredrog – nästan helt utan overhead och powerpoint – årsberättelse för 2009 och verksamhetsplan för 2010 och avslutade med ett personligt tack till Bengt Madsen.

Bland alla mottagare av priser och utmärkelser fanns – i ena änden – MFF-ungdomarna fick Tobias Lewicki, Pelle Holm, Tobias Malm, Hicham Ali, Dino Islamovic, Amin Nazari och Muamet Asanovski, samt – i andra änden – för 50-årigt medlemskap i föreningen nestor Einar Malmborg och Bertil Pode.

Efter att klubbsången ”MFF:are är vi alla” traditionsenligt avsjungits gjorde Håkan Jeppsson några av sina första ord som ordförande till årsmötets sista när han bad om utbringandet av trefaldigt skånskt leve till de ur styrelsen avgångna. Därefter var årsmötet 2010 slut.

Ett längre och mer detaljerat referat från årsmötet följer här på hemsidan inom de närmsta dagarna.

/Tobias Christoffersson