Valberedningens förslag inför årsmötet

Publicerad 31 januari 2019 i Nyheter

Ordinarie årsmöte avhålles fredagen den 1 mars 2019, klockan 18:30 i Restaurang 1910 på Stadion (ingång 51). Med anledning av de speciella omständigheter som råder i år till följd av Håkan Jeppssons bortgång väljer valberedning och styrelse i samråd att kommunicera valberedningens förslag tidigare än vanligt.

Valberedningens förslag i sin helhet och en presentation av de nya kandidaterna finns här.

Övriga handlingar inför årsmötet publiceras i vanlig ordning fjorton dagar före årsmötet, d.v.s. den 15 februari.

Jörgen Svensson, sammankallande i valberedningen
Valberedningen ser kontinuitet som en nyckel i den uppkomna situationen. Vår bedömning är att Anders Pålsson med sin breda kompetens, långa erfarenhet av ledande positioner och starka engagemang i Malmö FF är ett mycket bra val att som ordförande tillsammans med övriga i styrelsen och ledningen utveckla föreningen och bidra till nya framgångar.

Vi är även glada över att på nytt föreslå Lars Ljungälv som kandidat till styrelsen. Han var en viktig del av styrelsearbetet när han för två år sedan tvingades lämna på grund av att han flyttade till Stockholm.

Anders Pålsson
Det känns fortfarande overkligt att Håkan inte längre är med oss. Ingen av oss hade velat att Malmö FF skulle behöva en ny ordförande, men i den tragiska situationen är det en ära att ha blivit tillfrågad och nominerad av valberedningen. Malmö FF ligger mig mycket varmt om hjärtat. Om årsmötet väljer mig är ambitionen att styrelse, ledning och organisation tillsammans ska fortsätta utveckla föreningen längs den inslagna vägen.

Lars Ljungälv

En av de tråkigaste aspekterna med att börja jobba i Stockholm var att inte längre kunna bidra på samma sätt i Malmö FF. Nu när jag är tillbaka i Skåne är jag oerhört hedrad över att valberedningen föreslår mig på nytt. Om jag blir vald ser jag verkligen fram emot att åter kunna bidra med mina kunskaper och erfarenheter för att hjälpa till att föra MFF framåt.

huvudpartners

officiella partners