Valberedningens arbete inför årsmötet 2017

Publicerad 18 oktober 2016 i Nyheter

MFF är en medlemsklubb och vid årsmötet den 3 mars väljs den valberedning som ska verka det kommande verksamhetsåret.

Valberedningen består av tre ordinarie ledamöter och en suppleant. Under 2016 och fram till årsmötet den 3 mars 2017 består valberedningen av Jörgen Svensson (ordf), Pehr Andersson (led), Ingemar Erlandsson (led) och Jan-Anders Hybelius (suppl).

Valberedningsåret innehåller normalt sett cirka 15 sammanträden där vi diskuterar förutsättningarna inför kommande årsmöte. Vi träffar och intervjuar vår ordförande, samtliga ledamöter var för sig, VD och i förekommande fall olika supporterorganisationer och intressenter, ex MFF Support.

Vårt arbete och ansvar består bland annat av att utvärdera hur styrelsearbetet fungerar, styrelsens sammansättning, nomineringar till kommande styrelseval och vilka framtidsfrågor som är viktiga utifrån ett styrelseperspektiv. Allt detta för att ha en god bild och uppfattning hur vår styrelse på bästa sätt kan utveckla klubben och föra oss vidare in i framtiden.

En viktig del av valberedningens arbete är att träffa och diskutera med potentiella framtida styrelsekandidater. En styrelse behöver en viss förnyelse med jämna mellanrum samtidigt som kontinuitet och långsiktighet är viktigt. Vi försöker ha en bra avvägning och se till en bra helhet i styrelsen. Vi har även ett mångfaldsperspektiv i vår planering och försöker få en bra mix i styrelsen av olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser. Det är viktigt att styrelsen speglar klubben, dess medlemmar och publik samtidigt som vi måste säkerställa att vår alltmer komplexa verksamhet inom områdena ekonomi, finansiering, varumärke, säkerhet och teknikutveckling beaktas.

De områden vi framförallt tittar på och bedömer utifrån styrelsens samlade kompetens och erfarenhet är;

Till detta kommer såklart villigheten att göra en bra och ibland omfattande arbetsinsats för klubben i vårt hjärta.

Valberedningen ska i enlighet med de stadgar årsmötet beslutat om lämna sina förslag inför kommande årsmöte (3 mars 2017) senast sex veckor innan. För att förbereda detta behöver vi senast den 30 november ha eventuella förslag på nomineringar. Se vidare på MFF.se under Valberedning. Förslaget skickas i så fall till ordförande Jörgen Svensson på angiven e-post adress: jorgen.svensson@mff.se.

huvudpartners

officiella partners