Uppföljning av möte med polisen

Publicerad 16 april 2024 i Nyheter

Malmö FF och MFF Support har haft möte med polisen gällande händelserna i samband med hemmapremiären.

Efter att ha tagit del av skildringar kopplade till polisingripanden innan och efter söndagens hemmapremiär tog vi initiativ till ett särskilt möte med MFF Support och Polisen.

I samband med att vi informerade om mötet, bad vi också om ytterligare vittnesbeskrivningar för att få en bredare bild av händelserna. En stor mängd vittnesmål från supportrar med olika åldrar och läktartillhörighet har inkommit.

Baserat på de uppgifter vi tagit del av, framförde vi på mötet att vissa av ingripandena skapade en otrygg situation för tredje part. Vi ser det som självklart att polisen agerar vid lagbrott men också att dessa ingripanden görs på ett sätt som minimerar risken för att utomstående drabbas. Detta påtalade vi också på mötet.

Vår uppfattning är att polisen arbetat på ett annorlunda sätt än tidigare i samband med supportermarschen till matchen och vid hemgången efter matchens slut.

Vid mötet framförde polisen att man alltid bedömer risken för tredje person och att man kan komma att agera på ett liknande sätt vid supportermarscher i framtiden. För oss är det då viktigt att våra supportrar känner till förutsättningarna och att man är uppmärksam på sin omgivning när man tar sig till och från en match.

Malmö FF har sedan tidigare en väletablerad dialog med polisen och vi hoppas att denna fortsätter med transparens och tydlighet från alla parter för att kunna erbjuda trygga och stämningsfulla fotbollsmatcher i Malmö.

huvudpartners

officiella partners