Uppdaterad byggstatus på Swedbank Stadion

Publicerad 18 april 2008

Lite uppdatering gällande betong, stål och gipsväggar.

Betongkonstruktion
Betongkonstruktionen är nu framme vid den punkt på västra läktaren som motsvarar där den första pinnen restes på östra läktaren. Betongkonstruktionen bildar nu ett ”U”. Vecka 20 räknar man med att vara helt klara med betongkonstruktionen och då påbörjas också arbetet med norra läktaren på allvar.

Stålkonstruktionen
Stålkonstruktionen följer betongkonstruktionen i hälarn, liksom takkonstruktionen som nu täcker södra läktaren samt kurvan mot västra.

Nästan hela västra läktaren har nu tak och även en del av väggkonstruktionen har nu beklädnad.

Innanför väggarna pågår ett febrilt arbete med att dra kablar och rör samt montage av innerväggar.

Planen
Efter avslutat arbete med kulverterna är nu planen återställd och nu är markarbetet påbörjat. Detta är en hel vetenskap i sig där man först kommer att lägga ut dränering, bevattning och värme, sedan en växtbädd i en blandning av jord och sand och sedan en specialgräsblandning. Växtbädden skall ha den egenheten att man vattnar gräset väldigt kraftigt och ser till att vattnet snabbt rinner igenom ytlagret men stannar på en lägre nivå vilket skall göra att gräsrötterna tvingas växa djupt för att komma åt vattnet och på så sätt bilda ett kraftigt rotsystem. I processen med grässådd och växtbädd har både greenkeepers, gräsleverantörer och referenser från andra nybyggda gräsplaner deltagit. Gräset planeras att sås i månadsskiftet juni-juli.
Runt själva planen kommer det att läggas kosntgräs.