Två nya konstgräsplaner på gång

Publicerad 21 mars 2008

En utspark söder om Den stora drömmen, det vill säga i skuggan av det väldiga stadionbygget, alldeles intill Malmö FF:s kansli – är två nya konstgräsplaner under anläggning. När de ligger klara i början av maj blir de en stor förbättring för träningsmöjligheterna för såväl MFF:s olika lag som andra klubbars.

Sedan en månad är arbetet igång med att anlägga två nya konstgräsplaner på Stadionområdet. Planerna för planerna har funnits länge, men nu har de äntligen satts i verket och i början av maj ska två evigt gröna mattor ligga redo att tas i besittning.
– Den femte maj har vi sagt att det ska vara färdigt. Det blir två planer med tredje generationens konstgräs till en konstad av 7,5 miljoner kronor, berättar Stadionområdets driftchef Bo Raneheim.

Akut planbrist sedan i höstas
Planerna är efterlängtade. I takt med att Stadionområdet förvandlades till byggplats för Swedbank Stadion ifjol försämrades träningsmöjligheterna radikalt, och i höstas var situationen akut. De fyra klassiska träningsplanerna närmast Stadion var försvunna, endast ”femman” och ”sexan” låg kvar nere vid Stadiongatan och de slets snabbt och hårt när belastningen på dem ökade. Vilket gick ut över inte minst A-laget; dåvarande tränaren Sören Åkeby dömde ut de två planerna och A-laget varierade träningar inne på Malmö Stadion med bussning till planer runtom i stan, på höstkanten framför allt till Lindängens IP.
– I höstas hade vi nästan inga planer alls på Stadionområdet, och nu under vintern har vi bussat ut både ungdomslag och seniorer till Heleneholm och Kulladal. Det kommer vi att slippa sedan. De nya planerna löser många av våra problem, säger Jan-Olov Kindvall, administrativt ansvarig på MFF:s kansli.

Ett lyft för ungdomslagen
På de nya konstgräsplanerna kommer i stort sett all träning med ungdomslagen upp till 14 år plus all dagträning med ”skolorna”, det vill säga Fotbollsakademin och fotbollsgymnasierna, att bedrivas.
– De nya planerna blir ett lyft, framför allt för ungdomslagens träning. Nu får alla våra lag bra tillgång till stora planer året runt och i princip också dygnet runt. Samtidigt sliter vi mindre på de gräsplaner vi har på Stadionområdet, säger Jan-Olov Kindvall.
A-lagets första träningsplan blir nu plan 6, rakt bakom Swedbank Stadions södra kortsideläktare.

Inte fullplan men nästan
De nya konstgräsplanerna anläggs på de gamla grusplanerna 9 och 10 söder om Stadiongatan, belägna på ömse sidor om MFF:s kansli. På grund av utrymmesskäl är de nya planerna inte av full storlek, men nästan: 100 gånger 60 meter (minimimått för fullplan är 105×65 m). Det innebär att officiella seniormatcher inte kommer att kunna spelas här, men väl tränings- och ungdomsmatcher.
Konstgräset är av samma slag som på till exempel årets försäsongsarena Kulladal.
– Det är ett långstråigt gräs av monofiber, mellan 50 och 70 millimeter långt, med fyllning av gummigranulat uppe vid och sand i botten. Innan vi lägger på konstgräsmattan gör vi nya dräneringslager och bärlager på planytorna, säger Bo Raneheim.
Sju meter höga staket kommer att omgärda planerna mot Stadiongatans trafik, Coops parkeringsplats, ett par intilliggande fastigheter samt mot Ärtholmens koloniområde i söder. Befintlig elljusanläggning kommer att förstärkas något.

1 900 träningstimmar per plan om året
Det är Malmö Stad som finansierar, äger och kommer att sköta driften av de nya konstgräsplanerna, som liksom andra planer disponeras av de olika föreningarna tillsammans, i det här fallet framför allt MFF, LdB FC och IFK Malmö. En talande siffra för de ökade möjligheter som följer med planerna är att jämföra den så kallade rekommenderade nyttjandegraden. En vanlig naturgräsplan kan och bör användas ungefär 500 timmar om året; motsvarande antal för konstgräsplanen är 1 900. Men det ska också tilläggas att även om tätare verksamhet medges i princip både dygnet och året runt på konstgräsplanerna, så täcks behovet av träningsplaner ändå inte upp helt – MFF kommer i viss utsträckning också fortsättningsvis att behöva leta planer på andra håll i stan. Bo Raneheim hoppas å sin sida kunna ersätta fler grusplaner med konstgräs i framtiden.
– Som jag ser det behövs fler konstgräsplaner i hela Malmö. Det finns lag i division sex som fortfarande spelar på grus, vilket nog inte är vad de helst vill. Att på sikt ersätta grusplaner med konstgräs är en målsättning, men som allt annat en ekonomisk prioriteringsfråga. Jag hoppas på en ny plan om året! säger Bo Raneheim, och antyder att nästa kan hamna på Sorgenfri.

Tobias Christoffersson