Två- eller flerpinnsflaggor riskerar att förbjudas.

Publicerad 01 oktober 2004

Vid flera tillfällen i år har användandet av förbjuden pyroteknik dolts bakom sk. tvåpinnsflaggor. Malmö FF styrelse har nu beslutat att förbjuda dessa flaggor om inte detta användande upphör.

”Under året har bengaliska eldar och annan pyroteknik förekommit på läktaren vid några tillfällen. Som bekant är dessa aktiviteter farliga för publiken och därför förbjudna och ger Malmö FF böter. I samtliga fall utom ett har den plats där pyrotekniken antänts dolts av ett antal s.k. tvåpinnsflaggor. Att på detta sätt dölja härden försvårar för polis och övrig säkerhetspersonal att bedöma graden av fara och vilken typ av ingripande som är lämpligt samtidigt som den eller de som ligger bakom döljs av flaggorna. Av denna anledning har Malmö FF:s styrelse på förslag från supporterpolisen och Malmö FF:s säkerhetsorganisation beslutat att inte längre tillåta två- eller flerpinnsflaggor om sådana återigen används som skydd mot farliga och förbjudna aktiviteter på läktaren. Vi ser beslutet som mycket tråkigt eftersom dessa flaggor liksom övriga flaggor kan bidra till inramningen och stämningen och hoppas därför att två- eller flerpinnsflaggorna i fortsättningen används uteslutande i syfte att förbättra inramningen, så att beslutet aldrig behöver implementeras. Beslutet kommer i så fall att gälla både hemmamatcher samt Malmö FF:s sektioner på bortamatcherna.”

Malmö FF:s styrelse