Tusen elever fick ökad insikt i MFF:s värdegrund

Publicerad 08 februari 2019 i Nyheter

Vid föreläsningar på 14 akademier runt om i Skåne fick över tusen högstadieelever djupare insikt i MFF:s värdegrund under hösten. På initiativ från MFF Ungdom genomfördes insatsen av Jesper Stenberg som studerar mänskliga rättigheter vid Lunds universitet.

Värdegrund är en viktig del av MFF:s fotbollsakademier och ungdomsverksamhet. Sedan en tid tillbaka har arbetet intensifierats och under höstterminen fick högstadieelever på akademiskolor över hela Skåne en fördjupning i vad Malmö FF står för.

– Vi ser akademispelarna som ambassadörer för MFF. Ambitionen är att alla våra akademispelare följer vår värdegrund och därför måste de ha kunskap om den. Föreläsningarna har varit en del i det arbetet och framför allt fokuserat på principen om allas lika värde, säger Jesper Stenberg.

Han nämner diskriminerande språkbruk och jargong som ett exempel på konkreta förändringar som kan genomföras tack vare ett målinriktat värdegrundsarbete.

– Även om alla i klassen eller laget är vana vid jargongen betyder det inte att alla accepterar den. Oavsett är ett kränkande språkbruk respektlöst mot alla människor i Sverige och världen över som lever under diskriminering. Det får inte normaliseras.

Jesper Stenberg berättar att responsen från ledare, lärare och elever har varit positiv. Genom att tydliggöra att eleverna både kommer att bedömas som fotbollsspelare och karaktärer utanför planen, blir det också lättare att se varför det finns en värdegrund och varför den ska följas.

– De brinner för fotbollen och när de ser kopplingen mellan fotboll och värdegrund lyfts ett annat engagemang hos dem. Lärarna och ledarna gör ett viktigt jobb i det dagliga arbetet men ibland kan det vara bra att någon utifrån kommer och pratar med eleverna.Läs mer om Malmö FF:s värdegrund här

huvudpartners

officiella partners