Tom Prahl fortsätter som tränare i Malmö FF

Publicerad 14 oktober 2004

Malmö FF har gjort klart med Tom Prahl om att fortsätta som tränare för Malmö FF. Kontraktet löper på ett år med option på ytterligare ett år.

Under hösten har vi internt inom klubben förutsättningslöst diskuterat tränarfrågan. I den här processen har vi inhämtat synpunkter från alla berörda, inte minst spelartruppen. På grundval av dessa diskussioner kom vi entydigt fram till att Tom Prahl är det bästa alternativet. Förhandlingarna med Tom Prahl ledde mer eller mindre omedelbart till en uppgörelse som båda parter är mycket nöjda med. Det har inte förts några förhandlingar med någon annan tränare.

En närmare beskrivning av Tom Prahl torde vara överflödig eftersom alla MFF:are vid det här laget är väl förtrogna med hans meriter och förtjänster.

Som ett första steg på vägen i planeringen inför fortsättningen har klubbledningen och tränarstaben haft ett gemensamt tvådagarsseminarium där strategi och upplägg för kommande år diskuterades.

Malmö Fotbollförening