Tankar och åtgärder efter den avbrutna matchen

Publicerad 02 augusti 2011

Det har gått ett par dagar sedan de lika bedrövliga som deprimerande händelserna i lördags när domaren tvingades bryta vår match mot Djurgårdens IF. Vår bestörtning, frustration och förtvivlan är alltjämt densamma och vi vill än en gång uttrycka vårt deltagande med alla som fick fotbollsupplevelsen spolierad.

För att nå vidare i vårt arbete har vi gjort en inledande utredning av vad som hände och hur vår säkerhetsorganisation fungerade för att utifrån den analysera vad som behöver göras bättre och vilka ytterligare åtgärder som behöver vidtas. Det här är en kort sammanfattning.
 
Orsaken till att matchen avbröts var att fyra knallskott avfyrades från södra läktaren med några minuters mellanrum. Domaren gjorde då bedömningen att säkerheten inte kunde garanteras och avbröt matchen helt i enlighet med Svenska Fotbollförbundets riktlinjer. Enligt polisens arenabefäl är det säkerställt att åtminstone tre av knallskotten kom från bortasektionen. Visitationen av publiken som skulle in på bortasektionen genomfördes på rätt sätt enligt Svenska Fotbollförbundets matchdelegat och Djurgårdens IF (som har ansvar för bortasektionen) och vissa pyrotekniska pjäser beslagtogs i visitationen. Dessvärre är knallskotten så små att det är mycket svårt att stoppa all införsel av sådana.

Några minuter efter att matchen hade avbrutits misshandlades en person på övre etage. Trots att Malmö FF inför matchen hade valt att anlita fler ordningsvakter än polisens rekommendation (35 i stället för 25) tog det tid för ordningsvakter att nå fram eftersom de hade omgrupperats till nedre etage efter de första knallskotten. Här måste vi ytterligare förbättra rutinerna och samarbetet med polisen. 

Efter det avbrutna derbyt i maj utvidgade vi det samarbete med externa säkerhetsexperter som hade inletts tidigare under året. Vi beslutade då att låta säkerhetsföretaget ta över det övergripande operativa ansvaret för säkerhetsarbetet runt matcherna. Samtidigt genomförde vi ett omfattande åtgärdsprogram för trygghet och säkerhet som bl.a. innebar ökad personalstyrka med fler synliga vakter, nät för att förhindra inkastade föremål (vilket gjorde att lördagens knallskott inte nådde fram till planen), extra resurser för att förbättra arenans utrustning och utökad kameraövervakning. En annan viktig åtgärd i programmet var att stärka samarbetet med de goda supporterkrafterna och vårt arbete med sociala projekt som riktar in sig på normer och värderingar hos ungdomar.

Utöver klubbens åtgärder har vår officiella supporterklubb MFF Support varit mycket tydlig i sitt ställningstagande för en positiv supporterkultur, något en överväldigande majoritet av publiken på Swedbank Stadion står bakom. Efter derbyt har det inte inträffat några incidenter på våra hemmaläktare på Swedbank Stadion och det har varit samma goda och positiva stämning som vi och alla andra MFF:are genom åren har kommit att se som en självklarhet på våra matcher.

När nu ännu en match har behövt avbrytas är det än mer uppenbart hur sårbar fotbollen är för enskilda individers missriktade beteende. För att förhindra dem från att förstöra festen för alla oss andra kommer ytterligare åtgärder att vidtas:
• Bemanningen kommer att ökas ytterligare. Vi kommer att säkerställa att ett tillräckligt antal vakter alltid är närvarande på samtliga läktardelar.
• Kameraövervakningen kommer att utökas ännu mer än tidigare planerat.
• Vi avser att utveckla samarbetet och samordningen mellan vår säkerhetsorganisation och polisens insatser.
• Vi kommer att sträva efter att personer som uppträder våldsamt eller hotfullt på väg till matchen inte ska släppas in (även om de tidigare inte brutit mot våra regler och därmed stängts av).
• Vi kommer även att arbeta med hela säkerhetsfrågan på längre sikt och på flera olika nivåer: med MFF Support och alla goda krafter på våra läktare, med övriga klubbar, med Svenska Fotbollförbundet och med polisen.

Självfallet ingår även en fortsatt och kontinuerlig översyn av hela säkerhetsarbetet. Vår arena ska vara en trygg och säker miljö med en storslagen inramning, hög stämning och en varm och inbjudande atmosfär för alla.

Matchen avbröts alltså av orsaker som tyvärr ligger utanför vår kontroll. Men för alla dem som så olyckligt har drabbats vill vi försöka göra något som ger positiva känslor kring fotbollen. För alla barn som var på matchen och fick sin lördag förstörd vill vi bjuda på en rolig upplevelse på Swedbank Stadion med rundvandring på arenan och möjlighet att träffa spelarna. Vi återkommer med dag och tid. Dessutom får även alla, barn och vuxna, som var på matchen mot uppvisande av biljett eller årskort köpa valfria souvenirer i MFF Shopen till halva priset till ett maximibelopp på 400 kronor (d.v.s. maximal rabatt är 200 kronor). Möjligheten kommer att gälla under en viss tidsperiod. Vi återkommer med information om när den börjar och slutar.

Vår vision är alltjämt att alla, våra såväl som motståndarnas supportrar, ska kunna besöka våra matcher under trevliga former i en öppen miljö. Utvecklingen av läktarklimatet gör att vi måste ta till kraftfulla åtgärder för att försöka komma tillbaka på rätt spår. För att vi ska lyckas krävs även framöver att alla goda krafter engagerar sig. Attityden på läktarna påverkas främst av dem som är där. Vi vill att våra arrangemang ska vara en stämningsfylld fest inom ramen för samhällets, fotbollens och MFF:s värdegrund och regler. Malmö FF kommer aldrig att acceptera att vår fina förening och fotbollen förstörs av enskilda våldsverkare.

Styrelsen för Malmö Fotbollförening, 2011-08-02