”Swedbank Stadion kommer att tillhöra vårt kulturarv”

Publicerad 08 november 2012

Kultur-och Idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth invigde igår Riksantikvarieämbetes höstmöteskonferens. Konferensen är en årlig mötesplats för myndigheter, intresseorganisationer och verksamma inom kulturarvsområdet.

I år är konferensen förlagd till Malmö och temat är:
”Mer aktivitet, fler personliga möten
De ideella krafterna har i mångt och mycket byggt upp kulturarvet och hållit det tillgängligt. Kulturarvet berör, engagemanget förflyttas från föreningsliv till andra ideella insatser och nya kanaler. Vi vill ta vara på medborgarnas och civilsamhällets engagemang för kulturarvet och kulturmiljön.”

Vilken plats är då mer lämplig än Swedbank Stadion och Restaurang 1910?

Lena Adelsohn Liljeroth konstaterade nere från innerplan att Swedbank Stadion visserligen är nybyggd just nu men om några år kommer att tillhöra vårt viktiga kulturarv.