Swedbank Stadion har påbörjats!

Publicerad 30 augusti 2007

Än så länge sker arbetet under marknivå men dock; bygget av Swedbank Stadion är igång.

De första fundamenten gjuts nu för att stå som grund till de prefabricerade betongstommar som sätts på plats med början i november

Just nu pågår det som kallas ”grundläggningen” vilket inleds med att man borrar grundplintar, de främre skall förses med dragstag och de bakre fungerar som motvikt och tar upp alla rörelser i byggnaden.

Totalt handlar det om ett femtiotal stora och hundratals små fundament som bildar en grund till de prefabricerade betongstommar som sätts på plats med början i november.

Man jobbar i cykler vilket gör att allt arbete såsom fundament, stomme och kompletteringar påbörjas på samma ställe.

Arbetet går runt hela stadion förutom norra läktaren där arkitekturen skiljer sig från övriga läktare.

Den norra läktaren som bland annat skall innehålla 6000 ståplatser samt en stor restaurang byggs sist.

Jordmassorna man se på området är till uppbyggnaden av den nya planen som alltså kommer att ligga högre än de tidigare träningsplanerna.