Swedbank Stadion förbereds inför premiären

Publicerad 03 februari 2010

Värmen påslagen och två ombyggnader på Swedbank Stadion inför jubileumssäsongen 2010.

Värmen påslagen under planen
Värmen är på under planen på Swedbank Stadion. Först tio grader för att sedan stegvis öka till nitton. Beroende på yttertemperatur justerar man sedan värmen. På måndag räknar man med att planen är snöfri och tjälen borta och inom tio dagar börjar gräset växa. Det är i alla fall målsättningen hos planskötarna och allt är naturligtvis också beroende av vädrets makter. Till premiären den 23 mars kommer Swedbank Stadion att åter ha allsvenskans bästa gräsplan.

Gästande lags supportersektion flyttas och byggs om
Sektionen för gästande lags supportrar på Swedbank Stadion flyttas till sektion 17(östra delen) och byggs om till ståplats för cirka 600 personer. Anledningen är att man vill kunna använda alla ingångar för hemmapubliken som det var tänkt från början och slippa ändra ingångar för exempelvis Malmö FF:s årskortsinnehavare beroende på antalet gästande supportrar. Från och med premiären kommer alla gästande lags supportrar att gå in via trappa E, oavsett antal. 300 sittplatser byggs snart om till cirka 600 ståplats på samma sätt som på hemmasektionen vilket gör att sektionen kan enkelt ändras tillbaka till sittplats vid behov.

Om fler än 600 ståplatser behövs för gästande lags supportrar kommer sektionen att utökas i sidled österut. Här erbjud då sittplatser till sittplatspris. Totalt erbjuds tio procent av Swedbank Stadions kapacitet till gästande lags supportrar enligt överenskommelse mellan klubbarna inom Svensk Elitfotboll. 

Sektion 17(vitmarkerad) blir ny sektion för gästande lags supportrar. Ny ingång blir trappa E.

Avgränsningen till gästande lags supportersektion kommer även i år att vara ett spänt nät över elva rader stolar på var sida om sektionen. Denna lösning var Swedbank Stadion ensam om under 2009 och fick mycket beröm från gästande lags supportrar, matchdelegater och säkerhetspersonal. Det ger en känsla av öppenhet och väl mottagande jämfört med höga staket och många ordningsvakter och lösningen är väl beprövad utomlands.

Ombyggnaden gör också att Swedbank Stadions tänkta maxkapacitet på 24 000 nu är möjlig och inte begränsas av de avspärrningar som finns till gästande lags supportersektion. Ombyggnaden från sittplats till ståplats av gästande lags supportersektion kompenserar denna avspärrning. 

Ståplatsläktarens räcken justeras
De avbärarräcken som finns på ståplatsläktaren kommer att justeras för att öka rörligheten på läktaren. Detta efter att både publik och funktionärer påpekat att det under första säsongen varit svårt att ta sig fram på läkaren. Det har varit trångt vid ingångarna men luftigt på andra ställen och detta hoppas man kunna justera genom att räckena kommer att öppnas upp i ett sicksackmönster. Det är dock viktigt att säkerheten för åskådarna inte försämras. Dessutom kommer sektionens trappor att markeras i en avvikande färg. Ombyggnaden kommer att ske under VM-uppehållet 2010.