Swedbank Stadion är vinnare av stålbyggnadspriset!

Publicerad 08 maj 2009

Den 7 maj på Stålbyggnadsinstitutets Temaseminarie i Stockholm presenterades Swedbank Stadion som vinnare med motivieringen

”Med en rationell stålkonstruktion som gjort det möjligt att hantera den korta byggtiden har en uttrycksfull och stringent byggnad formats. Som en farkost har hela anläggningen landat med minsta fotavtryck på marken och med spänst i den synliga stålkonstruktionen format fasad och tak till en sammanhållen mörkgrå enhet.

Genom den konsekventa repetitionen av samma konstruktionselement runt om uppstår en tydlig ordning för entrélägen och anslutande torgytor. Den tydliga stålkaraktären finner sig självklart invid den lika tydliga betongarenan, Malmö Stadion från 1958 av arkitekterna Jaencke & Samuelsson.

I motsats till den yttre strukturella dynamiken ter sig arenarummet lugnt och helt fokuserat mot byggnadens funktion – fotbollsmatchen!”

Finalisterna 2009
KK4, Kiruna

Gamla Ullevi, Göteborg

Campus Karlstad – hus 21

Järnvägsbro över Nyköpingsån

Swedbank Stadion, Malmö

Fakta stålbyggnadspriset:
Stålbyggnadsinstitutet delar vart annat år ut Stålbyggnadspriset till ett byggnadsverk där man på ett innovativt och arkitektoniskt tilltalande sätt utnyttjat stål i den bärande konstruktionen. Syftet är att uppmuntra till användandet av stål i byggandet och ge upphov till nya idéer och inspirerande lösningar. Men inte minst är priset till för att uppmärksamma arkitekter, ingenjörer och företag som väljer att utnyttja stålets egenskaper på ett tydligt och väl exponerat sätt. Projekten ska vara byggda i Sverige de senaste tre åren och färdigställda före den första februari prisåret.