Sverker Fryklund om sin nya roll i Malmö FF

Publicerad 23 februari 2017 i Nyheter

I idrottsvärlden dyker det med jämna mellanrum upp nya rön och tankesätt om vad som är rätt metodik för träning, kost och återhämtning. Men hur går man till väga för att säkerställa vilka metoder som faktiskt fungerar? Det ska Sverker Fryklund, Malmö FF:s nya idrottsvetenskapliga koordinator, ta reda på.

I MFF-kretsar är Sverker Fryklund redan ett bekant ansikte. Han är nämligen sedan 2009 knuten till föreningen i rollen som idrottspsykolog, i vilken han bistår Malmö FF:s spelare med mental träning och rådgivning.

Framöver utvidgas han ansvarsområden till att också innefatta rollen som idrottsvetenskaplig koordinator. Kort och gott handlar det om att Sverker Fryklund blir ansvarig för att kvalitetssäkra den sportsliga verksamheten och de idrottsvetenskapliga stödfunktionerna i Malmö FF.

– Det handlar om att ta reda på att det vi gör och det vi vill investera i faktiskt har någon form av evidens, alltså vetenskaplig grund. Det är ett sätt att spara resurser och att bekräfta att man inte bara gör saker bara för att man tror att de är bra, säger Sverker Fryklund.

För att ta ett exempel nämner han återhämtningsmetoden nedkylning. Beroende på hur man tittar på forskningen går det att dra olika slutsatser om kylans effekter på kroppen. För idrottare som vill bygga muskler har nedkylning inte visat sig ha någon betydande inverkan. Tittar man däremot på sprinters, som behöver återhämta sig snabbt mellan sina pass, har det haft större effekt.

– I slutändan handlar det om att komma fram till om vår verksamhet kan dra nytta av metoden i fråga och om det i så fall är värt att göra det. När jag tittar på ett ämne kollar jag vilka publicerade metaanalyser som redan finns. Hur har de gjort metoden? Har de, som i det här fallet, kylt hela kroppen eller bara vissa delar? Man tar helt enkelt reda på i detalj vad det handlar om.

Ska arbeta med akademierna

Ett annat omdiskuterat ämne inom forskningsvärlden är talangutveckling. Det är också något som Sverker Fryklund ägnat sig åt i sin egen forskning och ett område där han hoppas kunna bistå med sin expertis framöver. Genom åren har han byggt upp ett nätverk med kontakter, både nationellt och internationellt, vilket gör att han snabbt får nys om de senaste rönen. Nästa steg blir att förmedla intressanta idéer vidare till först och främst Malmö FF:s akademi på Stadionområdet, men förhoppningsvis även till föreningens andra ungdomsakademier på sikt.

– Jag ska försöka skapa korta och kärnfulla rapporter åt vår akademipersonal utifrån den forskning som finns. Sedan ska vi förstås beakta all den beprövade erfarenhet som Malmö FF har otroliga resultat i. Det är kanske inte alltid man kan hitta explicit stöd i forskningen, men tillsammans med all erfarenhet kan man förhoppningsvis göra det ännu bättre, säger Sverker Fryklund.

Länk mellan forskning och praktik  

De största fotbollsklubbarna i Europa har i regel egna avdelningar med ett stort antal forskare som arbetar med att förfina allt ifrån träningsbelastning till kostvanor. Men även om MFF inte har samma förutsättningar och resurser att viga åt forskning är det av vikt att kvalitetssäkra de metoder som används och de man överväger att använda i framtiden.

– Man kan ju välja att gå i fronten för någonting som egentligen inte är tillräckligt undersökt ännu och ta en chansning. Men det ska man försöka göra så sällan som möjligt. Istället ska jag ge en samlad bild av den forskning som finns publicerad för att hjälpa den sportsliga ledningen att fatta beslut. Dels kvalitetssäkrar man och dels så slösar man inte med resurser. Det är kärnan i det hela.

Tjänsten som idrottsvetenskaplig koordinator är efterlängtad inom den sportsliga organisationen. Trots att övrig personal är ivrig med att utforska nya idéer är det svårt att få tiden att räcka till. För Sverker Fryklunds del handlar det snarare om att få ytterligare användning för någonting han redan ägnar mycket tid åt, nämligen att läsa forskningsrapporter.

– Som tur är är det sådant jag redan håller på med, men visst, man hade kunnat göra hur mycket som helst med det här. Det är det som är det fina med forskningen, att det kommer nya rön hela tiden. Har man någon som har koll på det behöver det inte gå tio år innan det implementeras, utan då kan man snabbare addera det till vad vi redan gör.

huvudpartners

officiella partners