Supportrarna planerar storslaget tifo 2010.

Publicerad 20 december 2006

300 000 kronor vill supportrarna samla in de närmsta 3 åren. Tanken är att det skall utmynna i ett storslaget tifo i samband med Malmö FF:s hundraårsjubileum 2010.

Så här skriver man på sina respektive hemsidor

HUNDRAÅRSFONDEN!
Den 24 februari 1910 satt 19 entusiaster och samtalade livligt i den numera rivna restaurangen på Malmö Idrottsplats. Ett samtal som mynnade ut i ett beslut att bilda en ny fotbollsförening. Det har snart gått hundra år sedan Malmö FotbollFörening bildades och många är de människor som sett MFF sparka boll, låtit sig hänföras och låtit sig bli ett med föreningen.

2010 kommer vara ett stort år för alla oss MFF-vänner. Det kommer bli ett år i firandets tecken. Därför skapar vi Hundraårsfonden! T.o.m. den 31 december 2009 satsar vi på att samla in 300 000 kronor, d.v.s. 100 000 kronor om året. Syftet är att bekosta ett gigantiskt tifo vid en match under säsongen 2010 – ett tifo som är värdigt ett MFF som firar hundra år – och göra resten av säsongen till en minnesvärd sådan.

Du kan bidra till insamlingen genom att lägga pengar i insamlingsbössan som finns i MFF Support-butiken, eller sätta in pengar på MT96 postgironummer 113 58 47-0 och märka insättningen med ”Hundra år”.

Notera att det här är en separat insamling vid sidan om Tifofonden. Givetvis kommer det arrangeras tifon som vanligt de kommande åren och det är enbart pengar som skänks specifikt till Hundraårsfonden som går till hundraårstifot.

Mvh
MFF Tifosi 96 & MFF Support