Supportrar skänker pengar.

Publicerad 28 januari 2007

Ni har alla sett de fantastiska skapelser som supportrarna arrangerar kring vissa matcher. Det är skådespel av flaggor, papper och konfetti. Två år i rad har även dessa s.k. TIFO-arrangemang blivit belönade med sammanlagt 20 000 kronor.

Pengar som supportergruppen MT96 nu skänker till Malmö FF:s ungdomsverksamhet.

Staffan Tapper, ungdomsansvarig i Malmö FF, har varit i kontakt med supportrarna för att dels tacka dem och dels för att diskutera vad man skulle kunna tänkas använda pengarna till.

Staffan Tapper kommer att använda pengarna till att skicka de duktiga ungdomarna i vår unika fotbollsakademi på lägerskola några dagar. Där skall de förkovra sig i vår fantastiska skånska natur.

Fakta om FOTBOLLSAKADEMIN
”Malmö FF:s Fotbollsakademi är en ny sorts fotbollsskola, som tar ett unikt helhetsgrepp på skola och fotboll. De mest talangfulla 13-åringarna i Malmöområdet väljs ut och erbjuds en plats i Fotbollsakademin, ett profilprogram för högstadiet som Malmö FF genomför i samarbete med Malmö stad genom genom Stadsdel Hyllie.

Grundtanken är att ge talangfulla ungdomar ökade möjligheter att klara skolan och samtidigt satsa på sin idrott. Fotbollsakademins elever får dagligen specialiserad fotbollsträning som en del av skolan. Samtidigt används fotbollen som ett pedagogiskt hjälpmedel i den ordinarie undervisningen. Det faktum att den ansvariga Staffan Tapper och Richard Ohlqvist båda är såväl fotbollsinstruktörer som ämneslärare bidrar ytterligare till att knyta ihop skola och idrott i Malmö FF:s Fotbollsakademi.

Fotbollsakademin har ett mål: alla elever ska klara intagningen till gymnasiets nationella program.”

Fotbollsakademin är inne på sitt andra år och första årskullens resultat uppfyllde målet med råge.