Summering av årsmötet

Publicerad 10 mars 2014

Fredagen den sjunde mars genomförde Malmö FF sitt årsmöte. Här följer en sammanfattning av årsmötet.

Klockan 18.00 slogs portarna upp till Restaurang 1910 på Swedbank Stadion där styrelsen och spelare och ledare från Malmö FF:s A-trupp fanns på plats för att mingla med medlemmarna och dela ut årsböcker och årsredovisningar. Före mötets start visades även inspelade intervjuer med sportchef Daniel Andersson och tränare Åge Hareide där de beskrev situationen i och runt laget och gav sin syn på den kommande säsongen.

När klockade hade slagit 19.10 hälsade Malmö FF:s ordförande Håkan Jeppsson de 260 röstberättigade medlemmarna välkomna. Som traditionen föreskriver följde därpå parentation över sedan föregående årsmöte avlidna MFF-profiler. I år hedrades Ingvar Rydell och Jörgen Ohlin.

Själva årsmötet inleddes sedan med ett antal formella punkter innan det var dags för styrelsens verksamhetsberättelse. Presentationen av denna inleddes med att Håkan Jeppsson gick igenom året. Rapporten här innehåller ett urval av de punkter som togs upp. Den mest centrala var självfallet föreningens tjugonde serieseger och de sportsliga framgångarna som inte bara gäller A-laget utan genomsyrar hela ungdomsverksamheten. Ekonomiskt noterades bland annat att flera viktiga steg har tagits, vilket är avgörande eftersom det i det långa loppet är ekonomin som lägger grunden för möjligheten till framgångar på och utanför planen. Ur det ekonomiska perspektivet krävs dock fortsatt hårt arbete, inte minst med att öka utnyttjandet av stadion för allehanda evenemang, för att nå den långsiktiga ekonomiska bas föreningen eftersträvar. Arbetet med att stärka MFF:s grundläggande värderingar som har bedrivits under året med utbildningsinsatser för hela personalen skildrades också. Som avslutande del av anförandet tackade Håkan Jeppsson alla medlemmar och supportrar för stödet under året och konstaterade att det är en avgörande styrka för föreningen att det finns så många engagerade människor i och runt Malmö FF.

För den del av verksamhetsberättelsen som handlade om ekonomisk rapportering stod Malmö FF:s ekonomichef Henrik Carlsson. I korthet framlades att klubben under 2013 uppvisar ett överskott på 0,5 miljoner kronor före skatt, vilket är en betydande förbättring gentemot föregående år. De främsta anledningarna är ökade intäkter, genomförda kostnadsbesparingar och en långsiktig förbättring till följd av den ökade ägarandelen i Swedbank Stadion. Av betydelse är också att likviditeten har förbättrats från 6 till 18,6 miljoner kronor. Medlemmarna fick även en jämförelse av ett antal siffror över en sexårsperiod för att kunna följa den långsiktiga utvecklingen. Efter framläggandet av verksamhetsberättelsen konstaterade revisor Torbjörn Svensson att skötseln av föreningen har följt lagar och regler och att den har varit ändamålsenlig och i linje med föreningens stadgar, varefter årsmötet beviljade ansvarsfrihet för det gångna året. 

I all korthet fastställdes styrelsens förslag om oförändrade medlemsavgifter innan avgående VD Per Nilsson äntrade scenen för att föredra verksamhetsplanen för det kommande året. Den utgick från en översikt av aktiviteterna under 2013 och en genomgång av merparten av de områden Malmö FF:s mångfasetterade verksamhet består av och några områden som har identifierats som föremål för särskilda satsningar under 2014. Bland dessa finns evenemangssidan där mängden aktiviteter och evenemang på stadion utöver matcherna behöver öka och en fortsatt satsning på att förbättra helhetsintrycket av matchevenemanget. Som avslutning på anförandet passade Per Nilsson på att tacka för sina tre år som VD i Malmö FF. Medlemmarna svarade med en spontant upptagen lång och kraftfull applåd till en märkbart rörd Per Nilsson.

Efter verksamhetsplanen var mötet framme vid punkten om val av personer till olika poster. Dessa val gick i linje med valberedningens förslag och innebar att Håkan Jeppsson omvaldes som ordförande för en tid av två år, att Magnus Andersson, Lars Ljungälv och Erling Pålsson omvaldes som ordinarie styrelseledamöter för en tid av tre år, att Johan Erichs omvaldes som styrelsesuppleant för en tid av två år, att Torbjörn Svensson och Paul Hansson omvaldes som revisorer för en tid av ett år samt att Johan Rasmusson och Per-Arne Pettersson omvaldes som revisorssuppleanter för en tid av ett år. Därefter valdes Pehr Andersson till ledamot i valberedningen för en tid av tre år och Jan-Anders Hybelius valdes till suppleant i valberedningen för en tid av två år.

Då inga övriga frågor förelåg avslutade mötesordförande Hans Petersson årsmötet och prisutdelning vidtog. I prisutdelningen tilldelades ungdomsspelarna Zia Sakirovski, Marko Johansson, Sixten Mohlin, Erdal Rakip, Hannes Cederholm, Mirza Halvadzic och Emil Kjellker årets priser. Dessutom fick Jörgen Ohlsson pris för sina insatser som ungdomstränare, en roll där han har återvänt till MFF efter alla år som spelare. I sedvanlig ordning utdelades även veterantecken till de medlemmar som har uppnått 25 års medlemskap i obruten följd. I år rörde det sig om Ian Abrahamson, Michael Andersson, Thomas Gustafson, Ulf Karlsson, Ronni Sand och föreningens sekreterare Pontus Hansson. Ännu mer imponerande är de diplom som synnerligen välförtjänt tilldelades Roland Edhardt, Jan-Åke Åkerlund och Krister Hedin för hela 50 års obrutet medlemskap.     

Även om den officiella delen av årsmötet var avslutad återstod några punkter. Först informerade Malmö FF:s försäljningschef Magnus Svensson att reklamen inne på Swedbank Stadion kommer att gå i klubbens färger under 2014 och han tackade klubbens officiella samarbetspartners för gott samarbete i den här frågan. Även MFF:s tillträdande VD Niclas Carlnén presenterades kort. En möjlighet att bekanta sig närmare med honom kommer på medlemsmötet i maj.

Fast en tids tjänstgöring återstår ville även styrelsen och klubben ta tillfället i akt att officiellt avtacka Per Nilsson för tre framgångsrika år. Det skedde med en stående ovation från de församlade medlemmarna och en gåva bestående av en matchtröja med Nilsson 2011–2014 på ryggen och en cykeltröja med MFF:s klubbmärke på. Den sistnämnda gåvan kan kopplas till att Per Nilsson är en hängiven cyklist, vilket visas både av hans entusiasm inför det av MFF arrangerade Malmögirot som äger rum den 24 maj och av att han i april beger sig ut på en långfärd på cykel som startar i Malmö och slutar i franska Cannes. 

Som allra sista inslag för kvällen lämnades mikrofonen till hedersledamot Einar Malmborg med många år i föreningen. Med traditionsenlig entusiasm höll han ett kortare anförande om MFF:s storhet och tog sedan ton till avslutningssången ”MFF:are är vi alla”.