Summering av årsmötet

Publicerad 06 mars 2020 i Nyheter

Fredagen den 6 mars genomförde Malmö FF sitt årsmöte. Här följer en sammanfattning.

393 röstberättigade medlemmar beslutade att välja om Anders Pålsson som ordförande för en tid av två år.

Tina Andersson och Filip Trulsson valdes in som nya styrelseledamöter för en tid av tre år, samtidigt som Zlatko Rihter valdes om som styrelseledamot på en tid av tre år och Claes Malmberg på en tid av ett år.

Malmö FF:s styrelse 2020:

Anders Pålsson, ordförande
Pontus Hansson, sekreterare
Maria Ivarsson
Lars Kongstad
Lars Ljungälv
Claes Malmberg
Zlatko Rihter
Tina Andersson
Filip Trulsson

Pehr Andersson valdes om till ledamot i valberedningen för en tid av tre år. Anna Storåkers valdes till suppleant i valberedningen på en tid av två år.

På årsmötet behandlades frågan om Malmö FF ska fortsätta att bedriva e-sportsverksamhet. Medlemmarna beslutade i enlighet med styrelsens förslag att e-sport ska fortsätta bedrivas.

En motion yrkade på att Malmö FF aktivt ska verka inom Svensk Elitfotboll och Svenska Fotbollförbundet mot införandet av videogranskning (VAR) som innebär spelavbrott eller fördröjning av domslut i svensk fotboll, samt att Malmö FF aktivt ska verka för att övriga svenska elitklubbar ska gå på samma linje. Medlemmarna biföll motionen.

huvudpartners

officiella partners