Stort engagemang på långt årsmöte

Publicerad 25 februari 2011

Malmö FF:s årsmöte 2011 samlade 350 personer varav 315 röstberättigade medlemmar i Restaurang 1910 fredag kväll. Mest omdiskuterat: några av förslagen till reviderade stadgar.

Med SM-pokalen smakfullt placerad bredvid podiet öppnades MFF:s årsmöte 19.10 i Restaurang 1910. Ordförande Håkan Jeppsson hälsade cirka 350 personer, varav 315 röstberättigade medlemmar, välkomna, och konstaterade i sitt korta inledningsanförande till att börja med att 2010 var det kanske bästa året för MFF sedan 1980-talet sett till sportsliga framgångar. Han underströk också att det ekonomiska läget är allvarligt, utan att föreningen fördenskull är i kris, men att utsikterna att vända utvecklingen 2011 är goda.

Årsmötet godkände styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2010, fastställde resultat- och balansräkning et cetera samt medgav styrelsen ansvarsfrihet. Mötet fastställde också medlemsavgifter (oförändrade) och verksamhetsplan för 2011.

Till en lång och varm applåd äntrade Roland Nilsson talarstolen för att berätta lite om A-lagets verksamhet 2011, och betonade arbetet med att utveckla lagets grundspel och den viktiga balansen mellan att förbereda sig för Champions League-kvalet och fokusera fullt på Allsvenskan.

– Europaspelet kommer att bli väldigt härligt att vara en del av, men det är viktigt att vi håller huvudet på rätt ställe och fokuserar på nuet – och då är det att as startar den 3 april som gäller.
Det är i allsvenskan vi ska skaffa oss självförtroendet och spelglädjen vi behöver när vi går in i kvalet, sa Roland Nilsson.

Tillförordnade vd Per Nilsson presenterade sig och sina tankar om sitt uppdrag för årsmötet, och slog fast tre viktiga punkter: 1) skapa tillförlitlighet i den ekonomiska rapporteringen 2) Få intäkter och kostnader i balans 3) Skapa trygghet och tydlighet i organisationen.

Årsmötets punkt 12 blev den längsta, viktigaste och livligast diskuterade. Under denna punkt fanns nämligen styrelsens förslag till revidering och moderniseringen av föreningens stadgar. Genom 21 punkter från A till U presenterade styrelseledamot Lars Kongstad och medlem Rolf Nilsson styrelsens förslag till förändringar av stadgetexten. Alla förslag till stadgeändringar ska godkännas med två tredjedelars majoritet av två årsmöten i rad; kvällen så det första.

De flesta förslagen tillstyrktes, men en handfull möttes också av yrkanden på avslag, och såväl votering som rösträkning blev nödvändig för att nå klarhet i årsmötets hållning – och ett par av dem avslogs också av årsmötet då tillräckligt stor majoritet inte nåddes.

Håkan Jeppsson valdes om till föreningens och styrelsens ordförande, på ett år, Erling Pålsson, John Abrahamsson och Pontus Hansson till ledamöter i styrelsen över två år. Lars Kongstad nyvaldes in som ordinarie ledamot att ersätta Bo Malmquist som avböjt omval, Björn Bergman valdes till förste suppleant (tidigare 2a) och Lars Ljungälv valdes ny in som andre suppleant.

Efter sedvanliga prisutdelningar avslutades årsmötet med det traditionsenliga avsjungande av klubbsången MFFare är vi alla – efter ganska exakt tre och en halv timme.

En längre och mer detaljerad rapport från årsmötet följer i ett medlemsbrev från Malmö FF.

Tobias Christoffersson