Stadionfrågan på remiss till allmänheten

Publicerad 28 september 2005

Remissförfarandet i Stadionfrågan inför kommunstyrelsens möte den 26 oktober är i full gång. Ett led i behandlingen är att allmänheten har möjlighet att framföra sina synpunkter via Malmö Stads hemsida.

I augusti fattade kommunstyrelsen ett principbeslut i Stadionfrågan som möjliggör ett definitivt beslut den 26 oktober. Fram till dess är tre alternativa förslag ute på remiss. En del i remissförfarandet är att låta allmänheten tycka till. På Malmö Stads hemsida finns en kort beskrivning av alternativen och möjligheten att via Internet lämna sina synpunkter. Klicka här för att komma till Malmö Stads hemsida.

Alternativ 1 innebär en kombinerad fotbolls- och friidrottsarena. Alternativ 2 innebär en ny renodlad fotbollsarena vid Stadiongatan samtidigt som nuvarande Stadion blir kvar som friidrottsarena. Alternativ 3 innebär att nuvarande Stadion rivs, att det byggs en ny renodlad fotbollsarena på samma plats som dagens Stadion och att en ny friidrottsarena byggs vid Stadiongatan.