Solid ekonomi i Malmö FF trots negativt resultat

Publicerad 19 februari 2021 i Nyheter

I årsredovisningen för 2020 presenterar Malmö FF ett negativt resultat på 48,6 miljoner kronor, vilket är i linje med den prognos föreningen förutsåg i det tidiga stadiet av covid-19-pandemin. Trots minusresultatet är likviditeten stark och soliditeten oförändrat hög.

– 2020 var ett år med stora prövningar för verksamheten och vår ekonomi var starkt påverkad av pandemin. Det är en historiskt stor förlust för Malmö FF, men den är i nivå med vad vi förutspått. Kriser skapar dock möjligheter och ett behov av att tänka i nya banor. Det har vi flera exempel på under 2020 när vi har försökt att kompensera för en verksamhet med restriktioner, säger Malmö FF:s ordförande Anders Pålsson.

– Det positiva i sammanhanget är att vi har en i stort sett oförändrad kassa jämfört med ingången av 2020 och en väldigt bra soliditet. Föreningens höga egna kapital är effekten av goda resultat i Europaspel de senaste tio åren. Det har gjort att vi kan arbeta med lugn och trygghet och inte behövt vidta några panikåtgärder, för det är också viktigt att man håller kursen framåt långsiktigt.

Vid utgången av 2020 uppgick det egna kapitalet till 464 miljoner kronor. Soliditeten var oförändrat hög, 52 procent. Likvida medel uppgick vid årsskiftet till 214 miljoner kronor, en minskning med två miljoner från föregående år.

– Ett antal åtgärder har vidtagits för att minska de löpande kostnaderna och motverka årets stora intäktsbortfall, som är anledningen till att det negativa resultatet är så stort. Tack vare likviditetsreserven har åtstramningen kunnat ske under kontrollerade former och utan att inriktningen i den långsiktiga satsningen har påverkats väsentligt.

Omsättningen uppgick till 251 miljoner kronor. Det är en minskning med 120 miljoner kronor, 32 procent, jämfört med 2019. Nedgången förklaras av pandemin som medfört lägre match-, marknads- och evenemangsintäkter samt uteblivet gruppspel i UEFA Europa League.

– Utsikterna för 2021 är fortsatt osäkra. Det beror på pandemins utveckling och hur snabbt vaccinationsprocessen kan bidra till att öppna upp samhället på nytt. Den ekonomiska planeringen präglas därför av viss försiktighet, säger Anders Pålsson.

Årsredovisning och en sammanfattning av Malmö FF:s ekonomi finns tillgängligt här.

huvudpartners

officiella partners