Slutet gott – allting gott.

Publicerad 04 juni 2009

Hans Gren har efter eget initiativ träffat de båda supportrarna som han hamnade i ordväxling med efter matchen mot GAIS. De inblandade hade en bra diskussion där man i positiv anda rädde ut själva händelsen och enades om att den här typen av incidenter inte gagnar någon. 
 

 

Supportrarna tog också till sig att det provokativa sättet de tilltalade honom på, påverkade sättet han svarade på.
 
De enades också om att skrik på spelare och ledare skapar en konfliktsituation som ingen egentligen vill ha, och resultatet kan aldrig bli positivt för vare sig de inblandade eller klubben.
 
I samband med det här vill MFF poängtera att samtidigt som vi har krav på hur vi själva ska uppträda, så accepterar vi inte heller vilket uppträdande som helst mot våra anställda. Vi har full förståelse för att man i frustration gärna vill uttrycka sin besvikelse. Men det måste ske vid rätt tillfälle och med respekt för den demokratiska grunden som en medlemsförening vilar på. Och inte minst med respekt för människan man pratar med.