Senaste beskedet angående Blådårar DVD:n

Publicerad 09 oktober 2002

De utlovade tio dagarnas försening har passerat och senaste beskedet är ”senast måndagen den 14 oktober”.

Tyvärr är det lilla produktionsbolag som har hand om Blådårar 2- filmen lågt prioriterat hos tillverkaren jämfört med de stora drakarna och får därför snällt vänta på sin tur trots att de inte är skyldiga till förseningen.

Låt oss hoppas att filmen nu kommer den 14 oktober så de över 360 bokade filmerna kan hamna hos sina rättmätiga ägare.